Drukuj

4 - 5 grudnia 2008 r. - Przemyśl, Hotel "Gromada"

Prezentacje:

  1. Metody zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. (prezentacja PowerPoint: 53508 KB)
  2. Strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uwzględnieniem zadań w gospodarce odpadami. (prezentacja PowerPoint: 4085 KB)
  3. Kierunki rozwoju technologii alternatywnych do składowania w systemach gospodarki odpadami komunalnymi - uwarunkowania prawne i technologiczne. (prezentacja PowerPoint: 12240 KB)
  4. Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego. (prezentacja PowerPoint: 91 KB)
  5. Odpady komunalne jako odnawialne źródła energii - perspektywy dla samorządów. (prezentacja PowerPoint: 2571 KB)
  6. Główne założenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. (prezentacja PowerPoint: 315 KB)
  7. PROW 2007 - 2013 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. (prezentacja PowerPoint: 809 KB)


[>>Stanowisko w sprawie działań osłonowych dla obszarów zagrożonych skutkami wprowadzenia zmian przepisów celnych"<<]
[>>Stanowisko w sprawie zmian w realizacji RPO dla Województwa Podkarpackiego"<<]
     [>>Odpowiedź na stanowisko w sprawie zmian w realizacji RPO dla Województwa Podkarpackiego<<]

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
zdjęcia: Magdalena Kłak