logo 150

Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach

Konkurs organizowany jest w ramach projektu LIFE realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa (w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska)
Załączniki:
- Informacja o konkursie pdf ico
- Opis projektu pdf ico

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym Regulamin i Formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej projektu: www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/konkurs

18 lutego 2009 r. - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

  • Konferencja Regionalna PSST
   •  liczba uczestników konferencji: ok. 100 osób;
   •  goście konferencji:

Maria Fajger

    - Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

Krzysztof Wierszelis

   - przedstawiciel firmy "BITEL" z Wrocławia,

Marian Długosz

    - przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
   •  tematyka konferencji:
       —  zasady dofinansowania projektów inwestycyjnych z RPO (Działanie 1.4, schemat A - "Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu"),
       —  sposoby uzyskiwania przez samorządy oszczędności na kosztach usług telekomunikacyjnych,
       —  optymalizacja techniczno - ekonomiczna gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jako przykład efektów współpracy samorządów z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie;
  • XVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
      •  Podczas XVII OZS delegaci m.in. podjęli uchwałę w sprawie budżetu PSST na 2009 r. oraz przyjęli Program działalności Stowarzyszenia w 2009 r.01
02
03
04
05
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05

 zdjęcia: Magdalena Kłak