16 listopada 2016 r., Dubiecko
Konferencja Regionalna PSST
• liczba uczestników: około 100 osób
• goście: Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, nadinsp. dr  Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, ppłk. Artur Barański – Szef Sztabu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w UMWP w Rzeszowie, Tomasz Zieliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO w UMWP w Rzeszowie, Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP w Rzeszowie, Krzysztof Piela – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP w Rzeszowie, Jerzy Kędzior – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP w Rzeszowie,

 • tematyka:
- Wdrażanie reformy oświatowej a dotowanie szkół niepublicznych
- 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej jako element wzmocnienia bezpieczeństwa regionu
- Działania policji na Podkarpaciu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
- Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie
- Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
- Najczęstsze przyczyny negatywnych ocen wniosków o dofinansowanie w osiach II-VI RPO WP
- Najważniejsze różnice w realizacji projektów w ramach perspektywy 2014-2020 w porównaniu z perspektywą 2007-2013
- Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020
- Najważniejsze kwestie związane z wdrażaniem osi VII – IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - EFS
- Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

• Prezentacje:

1. Gmina Dubiecko.pdf ico
2. Dobra szkołapdf ico
2. Koncepcja formowania 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.pdf ico
3. Naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych stwierdzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020pdf ico
4. Działania policji na Podkarpaciu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.pdf ico
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie podkarpackim.pdf ico
6. Przyczyny negatywnych ocen wniosków o dofinansowanie w osiach II-VI RPO WP.pdf ico
7. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 /stan na dzień 31.10.2016 r./pdf ico
8. Działania możliwe do realizacji przez JST w ramach osi VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (EFS)pdf ico
9. Zasady udzielania pomocy finansowej dla samorządów z WFOŚiGW w Rzeszowiepdf ico
10. Najważniejsze różnice w realizacji projektów w ramach perspektywy 2014 – 2020 w porównaniu z perspektywą 2007 – 2013pdf ico

Prezentacje zostały zamieszczone za zgodą autorów

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Zdjęcia: PSST