Konferencja Regionalna PSST,
20 listopada 2017 r., Rzeszów,
• liczba uczestników: 70 osób
• goście: Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP, Wojciech Buczak – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm RP, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,  insp. Paweł Filipek – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, mł. bryg. Andrzej Marczenia – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Andrzej Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, podinsp. Piotr Szymański – Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie, Jakub Dzik – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie, bryg. Piotr Wdowik – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, Marek Surowiec – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupa Ożarów, Krzysztof Kaczmarek – Prezes Zarządu Meditel Sp. z o.o., Lucyna Rybak – Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. „TUW”

• Tematyka /m.in./
- System wymiany informacji o zagrożeniach.
- Zagrożenia związane z rozwojem cyberprzestępczości oraz działania zapobiegawcze Policji w tym zakresie.
- Reaktywacja posterunków policji na Podkarpaciu.
- Bezpieczeństwo pożarowe podczas użytkowania obiektów samorządowych. Katalog obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- Bezpieczeństwo mieszkańców województwa podkarpackiego wspomagane autorską aplikacją Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie „Na pomoc Podkarpacie" oraz programem " Odblokuj się - odblokuj swoje myślenie".
- Rola ubezpieczeń wzajemnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" po 25 latach działalności na polskim rynku.
- Teleopieka senioralna na miarę XXI wieku.
- Informacja o planowanej konferencji w zakresie dróg lokalnych w nowej technologii z udziałem naukowców Politechniki Rzeszowskiej, projektantów i wykonawców dróg.

Załączniki:
1. Bezpieczeństwo pożarowe podczas użytkowania obiektów samorządowych.pdf ico
2. Betonowe drogi w Polsce.pdf ico
3. Gminna teleopieka dla seniorowpdf ico

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zdjęcia: PSST