XXXVI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XXVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
19 – 20 czerwca 2018 r., Arłamów

XXXVI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /19 czerwca 2018 r./

Podczas Obrad XXXVI OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Stanisław Pankiewicz złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2017 r.. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2017 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXVI OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
- Uchwała Nr 3/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2017 rok;
- Uchwała Nr 4/18 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
- Uchwała Nr 5/18 w sprawie ustalenia składek członkowskich Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.


XXVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /19 – 20 czerwca 2018 r./

• liczba uczestników: 130 osób
• goście: Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Marek Żołdak – Prezes Zarządu Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o., Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Mariusz Gajda, Grzegorz Nowak – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego T.U.W. „TUW” w Rzeszowie, Janina Jastrząb – Skarbnik Województwa Podkarpackiego, Zofia Kochan – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP, Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWP, Ryszard Jur – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP, Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP, Piotr Skworzec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego PUW, Dariusz Czuk – Prezes Zarządu PGE Obrót S.A., Marlena Skrzydłowska - Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych PGE Obrót S.A., Krzysztof Muszyński – Dyrektor Biura Zarzadzania Sprzedażą i Obsługą Klientów Masowych PGE Obrót S.A., Łukasz Jurczyk - Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno – Rolniczy, Ewa Gawenda – Prezes Zarządu INFOREKBUD Sp. z o.o., Maciej Marciniak – Dyrektor INFOREKBUD Sp. z o.o., przedstawiciele instytucji i firm prezentujących swoje oferty dla podkarpackich samorządów, PGE Obrót S.A..

• Tematyka /m.in./

- Wybrane zagadnienia ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania Samorządów
- Przekierowanie numerów alarmowych na numer 112
- Rządowe wsparcie dla dróg gminnych i powiatowych
- Oznakowanie miejscowości, ulic i domów dla numeru 112 zgodnie z dyrektywą UE
- Biogaz - niewykorzystane źródło energii podstawy teoretyczne oraz zagrożenia i szanse lokalnej produkcji energii
- 100 litrów na 100 lat Niepodległości – SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU – AKCJA HUMANITARNA
- Prawo stanowione a Odnawialne Źródła Energii – zmiany w prawie
- Udział PGE w narodowym prawie elektromobilności jako alternatywa do programu antysmogowego
- Strategia inwestycyjna PGE OE w zakresie projektów fotowoltaicznych – propozycje współpracy dla JST
- Wykorzystanie cieczowych kolektorów słonecznych do obsługi infrastruktury gminnej
- Ochrona mienia samorządowego w ramach oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
- Ryzyka cybernetyczne i możliwości ich ubezpieczeń
- Wspieranie zmian żywnościowych w placówkach oświatowych
- Stan współpracy PGE Obrót S.A. z samorządami województwa podkarpackiego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej

Załączniki:
1. PRAWO WODNE 201806pdf ico
2. Rządowe wsparcie dla drógpdf ico
3. Przepisy dotyczące oznakowania posesji i miejscowościpdf ico
4. Prezentacja_Krwiodawstwo_2018pdf ico

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Zdjęcia: PSST