28 - 29 maja 2007 r. - WZW "Jawor" w Solinie

 • XIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XIV Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników - ok. 130 osób
 • goście: Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Dariusz Iwaneczko - I Wicewojewoda Podkarpacki, Jerzy Wolski - Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dagmara Korbasińska - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Aleksandra Malarz - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska, Władysław Majka - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Zbigniew Sieczkoś - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie,

17 maja 2007 r. - Trzciana

 • IV Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
 • liczba uczestników - ok. 100 osób
 • goście: Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś - Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Zdzisław Sroka - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Krakowie, Zbigniew Cygan - Dziennikarz Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, dziennikarze, twórcy, wydawcy lokalnej prasy samorządowej oraz przedstawiciele samorządów z Województwa Podkarpackiego

11 kwietnia 2007 r. - WDK w Rzeszowie

 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników - ok. 150 osób
 • goście: Mieczysław Paradowski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, Agnieszka Litwiniuk - Departament Prognozowania i Analiz w MRiRW, Ewa Draus - Wojewoda Podkarpacki, Satnisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Magdalena Grabowska - Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW, Maria Fajger - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie przedstawiciele instytucji rolniczych i samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego, dyrektorzy departamentów UMWP

15 - 16 lutego 2007 r. - Hotel "Gromada" w Przemyślu

 • XIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, XII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

11 - 12 października 2006 r. - Arłamów

 • Konferencja Regionalna PSST
 • liczba uczestników - ok. 100 osób
 • goście: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Robert Jaworski - Dyrektor Generalny Siemens Sp. z o.o. Regionu Południe w Katowicach
 • tematyka - podsumowanie mijającej kadencji podkarpackich samorządów, Siemens dla samorządów