logo 150

Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach

Konkurs organizowany jest w ramach projektu LIFE realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa (w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska)
Załączniki:
- Informacja o konkursie pdf ico
- Opis projektu pdf ico

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym Regulamin i Formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej projektu: www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/konkurs

 13 października 2015 r., Boguchwała,
Ustawa prawo zamówień publicznych

    • liczba uczestników: 55 osoby /Władze oraz pracownicy JST /
    • prowadzący: Piotr Sperczyński - wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 21 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych (od 1994 roku), w tym co najmniej 10 letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu / procedurach zamówień publicznych zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne. Uznany specjalista i ekspert (zamawiający, kontrola zamówień publicznych), który po zakończeniu szkolenia pomaga jego uczestnikom w sytuacjach konfliktowych i problematycznych.
    • tematyka:

1. Warunki udziału w postępowaniu.

1.1. Warunki udziału jako ograniczenie konkurencyjności.
1.2. Warunki obowiązkowe i te, na które ma wpływ zamawiający.
1.3. Praktyczne stosowanie.

2. Kryteria oceny ofert.

2.1. Ograniczenia w dowolności opisu.
2.2. Kryteria oceny - cena 100%.
2.3. Kryteria poza cenowe - zasady i praktyczny schemat ich budowania.

3. Rażąco niska cena.

3.1. Obowiązek zastosowania.
3.2. Mechanizm liczenia 30%.
3.3. Żądanie wyjaśnień - obowiązkowe składniki w treści wystąpienia.
3.4. Dodatkowe reguły i zasady.
3.5. Odrzucenie oferty. Tezy wyroków KIO.

4. Nowości w systemie zamówień - co zmienić w swoich procedurach.

4.1. Zmiany w prawie w okresie ostatnich miesięcy - zamówienia publiczne.
4.2. Obowiązkowe zmiany w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu na przykładzie przetargu nieograniczonego.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8
Zdjęcia: PSST