22 - 24 kwietnia 2013 r., Przemyśl /Lwów/
Seminarium szkoleniowe - Zarządzanie ryzykiem w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wybrane zagadnienia z kontrolowania i transferu ryzyka.

  • liczba uczestników: 40 przedstawicieli samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego;
  • szkolenie prowadzili: Adam Babik - Prezes Zarządu LCS-Loss Control Service Sp. z o.o., Bartosz Kieler - Dyrektor ds. obsługi kluczowych klientów LCS - Loss Service Sp. z o.o. Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Paweł Fuglewicz - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie, Mirosław Hajder - Dyrektor ds. Informatyki WSIiZ w Rzeszowie, Tomasz Skica - Kierownik pionu badań i nauki Instytutu badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, Jacek Rodzinka - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Klasteringu, Lucyna Skołowska - Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Dariusz Tworzydło - Prezes Zarządu EXACTO Sp. z o.o., Marek Żołdak - Prezes Zarządu Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o., Grzegorz Kozak - Dyrektor Biura Klientów Korporacyjnych Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o., Monika Czuryk - Audytor Wewnętrzny Urzędu Miasta Przemyśla,

23 października 2012 r., Rzeszów

  • Organizacja systemu ubezpieczeń dla jednostek służby zdrowia
  • liczba uczestników: 33 osoby /Przedstawiciele JST oraz ZOZ/
  • prowadzący: Marek Żołdak - Prezes Domu Brokerskiego "VECTOR", Bożena Pelc - Dom Brokerski "VECTOR"

20 marca 2012 r., Rzeszów

  • Organizacja systemu pieczy zastępczej

Prezentacja do pobrania:
[>>Organizacja systemu pieczy zastępczej<<] tekst

19 marca 2012 r., Rzeszów

  • Organizacja systemu wsparcia rodziny

Prezentacja do pobrania:
[>>Organizacja systemu wsparcia rodziny<<] tekst

4 kwietnia 2011 r., Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

  • Problemy opodatkowania niektórych nieruchomości komunalnych

Do pobrania:
[>>Wymiar podatku od nieruchomości na 2011 rok - materiały szkoleniowe<<] tekst