13 października 2015 r., Boguchwała,
Ustawa prawo zamówień publicznych

  • liczba uczestników: 55 osoby /Władze oraz pracownicy JST /
  • prowadzący: Piotr Sperczyński - wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 21 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych (od 1994 roku), w tym co najmniej 10 letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu / procedurach zamówień publicznych zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne.

22 kwietnia 2015 r., Lwów,

Szkolenie z zakresu reformy administracyjnej we Lwowie
Województwo Podkarpackie w ramach prowadzonej współpracy międzyregionalnej z Ukrainą współorganizowało szkolenie z zakresu reformy decentralizacji oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Realizacja tej inicjatywy była odpowiedzią na zgłoszoną przez ukraińskich partnerów prośbę w sprawie organizacji spotkań służących wymianie doświadczeń z przedmiotowego zakresu. Wydarzenie to odbyło się w dniu 22 kwietnia br. we Lwowie. W szkoleniu wzięło udział ok. 500 przedstawicieli samorządów z Obwodu Lwowskiego oraz władz państwowych Ukrainy.

8 kwietnia 2015 r., Rzeszów

Zamówienia publiczne - wybrane elementy systemu w roku 2015.

 • liczba uczestników: 53 osoby /Władze oraz pracownicy JST /
 • prowadzący: Piotr Sperczyński - wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 21 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych (od 1994 roku), w tym co najmniej 10 letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu / procedurach zamówień publicznych zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne. Uznany specjalista i ekspert (zamawiający, kontrola zamówień publicznych), który po zakończeniu szkolenia pomaga jego uczestnikom w sytuacjach konfliktowych i problematycznych.

22 - 24 kwietnia 2013 r., Przemyśl /Lwów/
Seminarium szkoleniowe - Zarządzanie ryzykiem w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wybrane zagadnienia z kontrolowania i transferu ryzyka.

 • liczba uczestników: 40 przedstawicieli samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego;
 • szkolenie prowadzili: Adam Babik - Prezes Zarządu LCS-Loss Control Service Sp. z o.o., Bartosz Kieler - Dyrektor ds. obsługi kluczowych klientów LCS - Loss Service Sp. z o.o. Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Paweł Fuglewicz - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie, Mirosław Hajder - Dyrektor ds. Informatyki WSIiZ w Rzeszowie, Tomasz Skica - Kierownik pionu badań i nauki Instytutu badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, Jacek Rodzinka - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Klasteringu, Lucyna Skołowska - Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Dariusz Tworzydło - Prezes Zarządu EXACTO Sp. z o.o., Marek Żołdak - Prezes Zarządu Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o., Grzegorz Kozak - Dyrektor Biura Klientów Korporacyjnych Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o., Monika Czuryk - Audytor Wewnętrzny Urzędu Miasta Przemyśla,

23 października 2012 r., Rzeszów

 • Organizacja systemu ubezpieczeń dla jednostek służby zdrowia
 • liczba uczestników: 33 osoby /Przedstawiciele JST oraz ZOZ/
 • prowadzący: Marek Żołdak - Prezes Domu Brokerskiego "VECTOR", Bożena Pelc - Dom Brokerski "VECTOR"