19 stycznia 2004 r.

  • Rzeszów Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej


Wystąpienie wprowadzające Przewodniczącego PSST - Leszka Deptułypdf ico

 

 

24 - 26 kwietnia 2002 r. 

  • Klimkówka Kurs dla specjalistów gminnych w zakresie pozyskiwania inwestorów i finansowego wsparcia z dostępnych funduszy pomocowych - II edycja (45 uczestników).

 

 

27 lutego - 1 marca 2002 r.

• Tylawa Kurs dla specjalistów gminnych w zakresie pozyskiwania inwestorów i finansowego wsparcia z dostępnych funduszy pomocowych - I edycja (45 uczestników).