Boguchwała, 28 kwietnia 2016 r., Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie administracji publicznej, budowania dobrych relacji interpersonalnych oraz analiza informacji - pod kątem zagrożeń w zakresie możliwości jej ujawnienia, zniekształcenia lub utraty

17 lutego 2016 r., Boguchwała,
Gmina i jej jednostki organizacyjne jako jeden podatnik - centralizacja rozliczeń VAT /II edycja/,

• liczba uczestników: 50 osób /władze oraz pracownicy JST/
• prowadzący: Tomasz Rzepa oraz Tomasz Dereszewski z firmy doradczej KPMG Tax M. Michna Sp. k.

2 grudnia 2015 r., Boguchwała,

Gmina i jej jednostki organizacyjne jako jeden podatnik - centralizacja rozliczeń VAT

• liczba uczestników: 90 osób /Władze oraz pracownicy JST /
• prowadzący:

Tomasz Rzepa – straszy menedżer w Departamencie Podatkowym firmy doradczej KPMG, posiadając blisko 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów różnego rodzaju branż, w tym również dla samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT. Jego doświadczenie obejmuje koordynację kompleksowych przeglądów rozliczeń podatku VAT, bieżące doradztwo w zakresie tego podatku, jak również reprezentowanie klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych.

 13 października 2015 r., Boguchwała,
Ustawa prawo zamówień publicznych

    • liczba uczestników: 55 osoby /Władze oraz pracownicy JST /
    • prowadzący: Piotr Sperczyński - wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 21 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych (od 1994 roku), w tym co najmniej 10 letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu / procedurach zamówień publicznych zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne.

22 kwietnia 2015 r., Lwów,

Szkolenie z zakresu reformy administracyjnej we Lwowie
Województwo Podkarpackie w ramach prowadzonej współpracy międzyregionalnej z Ukrainą współorganizowało szkolenie z zakresu reformy decentralizacji oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Realizacja tej inicjatywy była odpowiedzią na zgłoszoną przez ukraińskich partnerów prośbę w sprawie organizacji spotkań służących wymianie doświadczeń z przedmiotowego zakresu. Wydarzenie to odbyło się w dniu 22 kwietnia br. we Lwowie. W szkoleniu wzięło udział ok. 500 przedstawicieli samorządów z Obwodu Lwowskiego oraz władz państwowych Ukrainy.