XVII Dożynki Województwa Podkarpackiego,
27 sierpnia 2017 r. - Długie /gmina Zarszyn/ - stadion sportowy  

• XVII Dożynki Województwa Podkarpackiego  
• liczba uczestników: ok. 90 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z gmin i powiatów województwa· podkarpackiego oraz parafii i dekanatów Archidiecezji Przemyskiej /ok. 1000 uczestników/;
• Starostowie Dożynek:
Zofia Mazurkiewicz z miejscowości Długie /prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej, jest aktywną działaczką na rzecz środowiska lokalnego/
Rafał Stączek z miejscowości Jaćmierz – Przedmieście /młody rolnik, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie zbóż i kukurydzy/;

• uroczystą mszę świętą dziękczynną za zebrane plony z prośbą o Boże Błogosławieństwo odprawił J. E. Ksiądz Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski;
• w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP, podkarpaccy parlamentarzyści, Piotr Pilch - Wicewojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Skiba – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Bogusławem Kidą – Zastępcą Prezesa WFOŚiGW w Rzeszowie, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami oraz przedstawiciele służb mundurowych w osobach nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty – Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, st. bryg. mgr. inż. Andrzeja Babca – Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, płk. SG Roberta Rogoza – Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, płk. Arkadiusza Mikołajczyka - Dowódcę 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk. Marka Grabka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej;
• współorganizatorzy: Gmina Zarszyn, Parafia p.w. Św. Jadwigi Królowej w Długiem, Duszpasterstwo  Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Powiat Sanocki, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów  Terytorialnych.
„Do naszej Matki i Królowej” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne XVII Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone z XXXIV Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej. Miejscem podziękowania podkarpackich rolników za tegoroczne zbiory był stadion sportowy w Długiem /gmina Zarszyn/.
Nabożeństwo w intencji rolników i ich pracy odprawił J. E. Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, który w słowie pasterskim do rolników i mieszkańców Podkarpacia mówił o ciężkiej pracy rolników, napominał, aby jej owoce dzielone były sprawiedliwie tak, by nikt nie był głodny. Mówił również o kataklizmach, które nawiedziły w ostatnim czasie regiony północnej Polski oszczędzając Podkarpacie.
Zwrócił się do zebranych słowami:
„…w poczuciu prawdziwej wdzięczności, podobnie jak w ubiegłych latach, gromadzimy się tutaj na stadionie po to, aby dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony”.
Podczas liturgii Ks. Arcybiskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż.
Przed zakończeniem liturgii głos zabrał Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP. Odczytane zostały również listy skierowane do podkarpackich rolników przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło.
Swoje słowa do wszystkich obecnych na Dożynkach rolników skierowali również Przewodniczący Zarządu PSST - Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki oraz Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.
Władysław Ortyl podziękował w imieniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych wszystkim współorganizatorom XVII Dożynek Województwa Podkarpackiego za trud włożony w organizację podkarpackiego święta wszystkich rolników.

Delegacje, które przybyły z wieńcami na tegoroczne dożynki otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił Zespół Wokalny SOUL z Sanoka i Orkiestra Dęta „Lutnia” z Zarszyna.
Podczas tegorocznych uroczystości dożynkowych odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” uhonorowani zostali rolnicy z gminy Zarszyn. Otrzymali ją: Zofia Mazurkiewicz, Paweł Żyłka, Paweł Stączek, Piotr Rabicki, Paweł Zajączkowski, Przemysław Żebarcki, Jan Mendofik oraz Michał Rolnik.
W części artystycznej Dożynek wszystkim uczestnikom zaprezentowały się kapele: Jodłowianie, Lubatowianie, Liwoczanie, Lisznianie, Mażoretki „Vivid” z Jaćmierza oraz Zespół Wokalno – Instrumentalny „Iskara” z Długiego.

Listy:
1.    Andrzej Duda – Prezydent RPpdf ico
2.    Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów.pdf ico
3.    Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf ico
4.    Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP.pdf ico
5.    Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP.pdf ico
6.    Tomasz Poręba – Poseł do Parlamentu Europejskiego.pdf ico
7.    Władysław Ortyl- Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu PSST.pdf ico 
8.    Andrzej Betlej - Wojt Gminy Zarszyn.pdf ico
9.    Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa.pdf ico

 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Previous Next Play Pause
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Zdjęcia: PSST