19 stycznia 2010 - Rzeszów

 • Spotkanie noworoczne
 • 19 stycznia 2010 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie z województwa podkarpackiego oraz radni województwa podkarpackiego. Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił J.E. Ks. Biskup Kazimierz Górny - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Na zakończenie spotkania odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu ludowego Władysława Pogody z Kolbuszowej.

30 sierpnia 2009 r. - Giedlarowa

 • IX Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników - 130 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii Archidiecezji Przemyskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 3 tys. uczestników/,
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Stanisław Kamiński - przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP z województwa podkarpackiego, Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki,

23 maja 2009 r. - Rzeszów

 • Dzień Samorządu Terytorialnego 2009
 • liczba uczestników - ok. 450 osób;
 • obecni zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, radni województwa podkarpackiego, Bożena Borys - Szopa - Doradca Prezydenta RP, Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki, Małgorzata Chomycz - Wicewojewoda Podkarpacki, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Stanisław Bajda - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Król - Z -ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Janusz Olech - Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

27 kwietnia - 1 maja 2009 r., Bruksela

  • Wizyta laureatów nagrody PSST Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia 2008 w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli
  • W dniach 27 kwietnia - 1 maja 2009 r. laureaci nagrody Najzdolniejsza młodzież Podkarpacia 2008 , zwiedzali siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy i na zaproszenie Mieczysława Janowskiego - Posła do Parlamentu Europejskiego.

8 stycznia 2009 r. - Rzeszów - Wojewódzki Dom Kultury

 • Spotkanie świąteczno - noworoczne
 • Współorganizatorzy:
  - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
  - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
  - Wojewoda Podkarpacki.