I Wojewódzka Konwencja "Samorządność Obywateli w Służbie Bliźniemu i Wspólnocie Lokalnej" 28 stycznia 2009 r. w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się, zorganizowana przez Podkarpacką Radę Organizacji Pozarządowych oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, I Wojewódzka Konwencja "Samorządność Obywateli w Służbie Bliźniemu i Wspólnocie Lokalnej". W Konwencji udział wzięło ok. 150 osób - m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego oraz władz samorządowych z naszego województwa.

Głównym celem Konwencji było rozpoczęcie prac nad Kartą Solidarności, czyli zbiorem zasad i procedur postępowania, które powinny umożliwić stworzenie polskiego wzorca porozumiewania się podmiotów społeczeństwa obywatelskiego tj. władz lokalnych i regionalnych z organizacjami pozarządowymi.
Konwencja podkarpacka była także okazją do promocji współpracy organizacji obywatelskich i władz samorządu terytorialnego na Podkarpaciu oraz do wypracowania warunków organizowania dialogu społecznego na terenie naszego województwa.

Czym może być Karta Solidarności?tekst
Inteligencja solidarnościtekst
Wychowanie do solidarności poprzez odnowienie edukacji etycznejtekst1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7