19 października 2008 r. - Warszawa - Senator RP - Władysław Ortyl laureatem "Samorządowego Oskara" 2008

W niedzielę 19 października 2008 w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, zwanej "Samorządowym Oskarem". Nagroda ta przyznawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego.

Laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki w 2008 r. w dziedzinie ogólnopaństwowej został Władysław Ortyl - Senator RP z województwa podkarpackiego, b. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, były Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - za wzorową współpracę z samorządami w newralgicznym momencie negocjowania z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych.

3 października 2008 r. - Warszawa - Laureaci VII edycji Konkursu "Gmina Fair Play"

3 października 2008 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie a następnie wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów.

1 marca 2008 r. - Rzeszów - Prezydent RP dla Ks. Infułata

   W dniu 1 marca 2008 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie miała miejsce uroczystość odznaczenia Ks. Infułata Józefa Sondeja Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie nadał Ks. Infułatowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Lech Kaczyński na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego - Zygmunta Cholewińskiego /Przewodniczącego Zarządu PSST/ oraz środowisk kombatanckich AK.

- Projekt "Polsko - Ukraiński B2B Biznes to Biznes" - informacja o działaniach

Jesteśmy Stowarzyszeniem zajmującym się doradztwem i szkoleniami, w chwili obecnej realizujemy Projekt "Polsko - Ukraiński B2B Biznes to Biznes" w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A / TACIS CBC 2004-2006 współfinansowany za Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ułatwienie współpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorców z branż: spożywczej, motoryzacyjnej i energetycznej. W ramach prowadzonych działań w projekcie powstało Polsko - Ukraińskie Centrum Informacji Gospodarczej www.pucig.pl na stronie, którego na bieżąco umieszczamy wszystkie informacje o działaniach w projekcie.

4 listopada 2007 r. - Warszawa - Samorządowe Oskary - X edycja

Komunikattekst