- Projekt "Polsko - Ukraiński B2B Biznes to Biznes" - informacja o działaniach

Jesteśmy Stowarzyszeniem zajmującym się doradztwem i szkoleniami, w chwili obecnej realizujemy Projekt "Polsko - Ukraiński B2B Biznes to Biznes" w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A / TACIS CBC 2004-2006 współfinansowany za Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ułatwienie współpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorców z branż: spożywczej, motoryzacyjnej i energetycznej. W ramach prowadzonych działań w projekcie powstało Polsko - Ukraińskie Centrum Informacji Gospodarczej www.pucig.pl na stronie, którego na bieżąco umieszczamy wszystkie informacje o działaniach w projekcie.

4 listopada 2007 r. - Warszawa - Samorządowe Oskary - X edycja

Komunikattekst

listopad 2007 r. - Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie RPO Województwa Podkarpackiego

Stanowiskotekst

4 października 2007 r. - Rzeszów - Konferencja "Przetarg 3.6 - 3.8 GHz szansą na budowę szerokopasmowych sieci z publicznym dostępem do Internetu na terenie Podkarpacia"

Komunikattekst

18 stycznia 2007 r. - Święta Kinga patronką samorządowców

Stolica Apostolska przychyliła się do prośby samorządowców, aby ustanowić św. Kingę ich patronką - potwierdził to podczas spotkania opłatkowego Prezydentów i Burmistrzów Miast Papieskich sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Libera.


Zobacz więcej