2 i 3 kwietnia 2012 r. - Rzeszów, Konferencja Szkoleniowa UMWP w Rzeszowie "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi" Nowe rozwiązania prawne, zasady wyliczania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, obowiązki i wyzwania jakie narzuca na samorządy nowa ustawa o utrzymaniu czystości - to tylko niektóre kwestie dyskutowane w trakcie dwudniowej konferencji zorganizowanej w Rzeszowie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

18 kwietnia 2011 r. - Rzeszów, Prezentacja projektu Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw W Sali Kolumnowej PUW odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowany został projekt Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt tego aktu prawnego opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej w zespole doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

19 kwietnia 2009 r. - Grodzisko Dolne, XVII Podkarpacka - VI Ogólnopolska - Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2009" 19 kwietnia 2009 r. w Grodzisku Dolnym odbyła się kolejna - XVII Podkarpacka i VI Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2009", współfinansowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

I Wojewódzka Konwencja "Samorządność Obywateli w Służbie Bliźniemu i Wspólnocie Lokalnej" 28 stycznia 2009 r. w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się, zorganizowana przez Podkarpacką Radę Organizacji Pozarządowych oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, I Wojewódzka Konwencja "Samorządność Obywateli w Służbie Bliźniemu i Wspólnocie Lokalnej". W Konwencji udział wzięło ok. 150 osób - m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego oraz władz samorządowych z naszego województwa.

- Ranking prezydentów miast wg "Newsweeka"

Aż dwóch prezydentów podkarpackich miast znalazło się w czołówce rankingu prezydentów miast wg "Newsweeka": Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna został jego zwycięzcą, zaś Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa zajął trzecie miejsce.