18 października 2015 r., Warszawa,
XVIII edycja Nagrody im. Grzegorza Palki

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki, za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Ustanawiając Nagrodę chciano uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego Grzegorza Palkę.

18 października 2015 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

23 października 2012 r. - Jarosław, Rzeszów, Lwów, Konferencja Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu pt. "Nowe wyzwania rozwoju regionalnego w świecie demokratycznym"

 

2 i 3 kwietnia 2012 r. - Rzeszów, Konferencja Szkoleniowa UMWP w Rzeszowie "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi" Nowe rozwiązania prawne, zasady wyliczania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, obowiązki i wyzwania jakie narzuca na samorządy nowa ustawa o utrzymaniu czystości - to tylko niektóre kwestie dyskutowane w trakcie dwudniowej konferencji zorganizowanej w Rzeszowie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

18 kwietnia 2011 r. - Rzeszów, Prezentacja projektu Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw W Sali Kolumnowej PUW odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowany został projekt Ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt tego aktu prawnego opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej w zespole doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

19 kwietnia 2009 r. - Grodzisko Dolne, XVII Podkarpacka - VI Ogólnopolska - Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2009" 19 kwietnia 2009 r. w Grodzisku Dolnym odbyła się kolejna - XVII Podkarpacka i VI Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2009", współfinansowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.