XXXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, Konferencja Regionalna PSST
20 marca 2017 r., Rzeszów

XXXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Obrady XXXIII OZS miały miejsce w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W OZS wzięło udział 69 delegatów, którzy podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 1/17 w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2017  r.
- Uchwała Nr 2/17 w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2017 r.
- Uchwała Nr 3/17 w sprawie ufundowania sztandaru dla 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

 

Konferencja Regionalna PSST

• liczba uczestników: około 140 osób
• goście: Podkarpaccy Parlamentarzyści, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bartnik – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z członkami Komisji, Dorota Obora – Dyrektor Okręgowy Stowarzyszenia Aktorów ZAiKS w Krakowie
• uczestnicy: przedstawiciele podkarpackich samorządów, dyrektorzy i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele i dyrektorzy jednostek organizacyjnych województwa podkarpackiego
•  tematyka:
- Coraz bliżej dobrej szkoły – wdrażanie reformy edukacji
- Likwidacja barier na drodze rozwoju usług szerokopasmowych w województwie podkarpackim
- Zasady ustalania wynagrodzeń autorskich obowiązujących w ZAiKS z tytułu publicznego udostępniania utworów przez jednostki samorządu terytorialnego

Prezentacje:

1. Likwidacja barier na drodze rozwoju usług szerokopasmowych w województwie podkarpackimpdf ico
2. Inwestycje samorządowe a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w nowym systemie prawnympdf ico


Linki do stron:

http://www.gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/19967/debata-o-edukacji-z-minister-anna-zalewska
http://podkarpackie.pl/index.php/edukacja/5140-video
http://rzeszow-news.pl/anna-zalewska-rzeszowie-o-reformie-oswiaty-zwolnien-nauczycieli-bedzie/
https://rzeszow.tvp.pl/29574726/20032017

 

Zdjęcia: PSST