Konferencja Regionalna PSST,
20 listopada 2017 r., Rzeszów,
• liczba uczestników: 70 osób
• goście: Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP, Wojciech Buczak – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm RP, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,  insp. Paweł Filipek – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, mł. bryg. Andrzej Marczenia – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Andrzej Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, podinsp. Piotr Szymański – Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie, Jakub Dzik – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie, bryg. Piotr Wdowik – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, Marek Surowiec – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupa Ożarów, Krzysztof Kaczmarek – Prezes Zarządu Meditel Sp. z o.o., Lucyna Rybak – Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. „TUW”

• Tematyka /m.in./
- System wymiany informacji o zagrożeniach.
- Zagrożenia związane z rozwojem cyberprzestępczości oraz działania zapobiegawcze Policji w tym zakresie.
- Reaktywacja posterunków policji na Podkarpaciu.
- Bezpieczeństwo pożarowe podczas użytkowania obiektów samorządowych. Katalog obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- Bezpieczeństwo mieszkańców województwa podkarpackiego wspomagane autorską aplikacją Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie „Na pomoc Podkarpacie" oraz programem " Odblokuj się - odblokuj swoje myślenie".
- Rola ubezpieczeń wzajemnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" po 25 latach działalności na polskim rynku.
- Teleopieka senioralna na miarę XXI wieku.
- Informacja o planowanej konferencji w zakresie dróg lokalnych w nowej technologii z udziałem naukowców Politechniki Rzeszowskiej, projektantów i wykonawców dróg.

Załączniki:
1. Bezpieczeństwo pożarowe podczas użytkowania obiektów samorządowych.pdf ico
2. Betonowe drogi w Polsce.pdf ico
3. Gminna teleopieka dla seniorowpdf ico

 

Zdjęcia: PSST