Drukuj

 

XXVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 Solina, 29 – 30 maja 2019 r.
XXXVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /29 maja 2019 r./

Podczas Obrad XXXVII OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Marcin Kut, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2018 r. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXVIII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
- Uchwała Nr 7/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2018 rok;
- Uchwała Nr 8/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;

XXVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych /29 – 30 maja 2019 r./
• goście: Robert Choma – Prezes Zarządu PGE Obrót S.A.,  Jan Maciej Mądrzak – Wiceprezes Zarządu PGE Obrót S.A., Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Marlena Skrzydłowska - Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych PGE Obrót S.A., Krzysztof Muszyński – Dyrektor Biura Zarzadzania Sprzedażą i Obsługą Klientów Masowych PGE Obrót S.A., Andrzej Indycki - Dyrektor Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Rzeszowie, Grzegorz Nowak – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego T.U.W. „TUW” w Rzeszowie, Piotr Myćka – Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Renata Jaroń - Warszyńska – Departament Monitoringu Środowiska, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, Bogusław Bieszczad i Justyna Golec reprezentujący Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o (Paszczyna), Damian Korczewski reprezentujący firmę Krynicki Recykling S.A. oraz przedstawiciele instytucji i firm prezentujących swoje oferty dla podkarpackich samorządów: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Rzeszowie, Airly Sp. z o.o. oraz PHU IMPEX ze Szczecina

• Tematyka /m.in./
• Akcja Humanitarna – SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU – po raz kolejny do udziału w Akcji zachęcał Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka
• Realizacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 oraz tworzenie dokumentów do Strategii 2021 + /dotyczy gospodarki odpadami/
• Aktualna sytuacja na rynku sprzedaży energii elektrycznej dla JST
• Możliwości wykorzystania Elektronicznego Biura Obsługi Klientów w celu poprawy efektywności gospodarki energetycznej przez JST
• Gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan obecny
• Nieprawidłowości w przygotowywaniu wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
• Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej województwa
• Ogólnopolski system monitorowania jakości powietrza
• Współpraca Lasów Państwowych z samorządami
• Nasze rady na odpady (dzierżawa/sprzedaż pojemników na odpady komunalne, aplikacja MOJE ODPADY, worki biodegradowalne na odpady, dzierżawa śmieciarek)
• Stan środowiska w województwie podkarpackim w świetle badań Państwowego Monitoringu Środowiska

 

Załączniki:

1. Airly - sprawdź czym oddychaszpdf ico

2. Działalnosc na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnejpdf ico

3. eBOK - historia prawdziwapdf ico

4. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów tworzyw sztucznychpdf ico

5. Nasze rady na odpadypdf ico

6. PGE Obrót S.A. - informacja ogólna.pdfpdf ico

7. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022pdf ico

8. Praktyczne aspekty dokumentacji niezbędnej dla celów wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachpdf ico

9. Samorządowcy na ratunek ŻYCIUpdf ico

10. Stan środowiska w województwie podkarpackim w świetle badań Państwowego Monitoringu Środowiskapdf ico

11. Współpraca Lasów Państwowych z samorządami na przykładzie RDLP w Krośniepdf ico

 

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Zdjęcia: PSST