logo psst male

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że z dniem 1 lutego 2018 r. zmienił się adres siedziby Stowarzyszenia z dotychczasowego na:

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 1090

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas korespondencji.

 logo 150

Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach

Konkurs organizowany jest w ramach projektu LIFE realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa (w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska)
Załączniki:
- Informacja o konkursie pdf ico
- Opis projektu pdf ico

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym Regulamin i Formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej projektu: www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/konkurs

Konferencje

loading...

Szkolenia

loading...

Wydarzenia

loading...

Akcje pomocowe

loading...

Zobacz co robią inni

loading...