ZARZĄD PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
VI KADENCJI


Przewodniczący Zarządu  
Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Członkowie Zarządu  
1. Paweł Baj - Burmistrz Głogowa Małopolskiego
2. Wojciech Bakun - Prezydent Miasta Przemyśla
3. Mariusz Bałaban - Wójt Gminy Besko
4. Robert Bednarz - Starosta Niżański
5. Stanisław Chęć - Starosta Sanocki
6. Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławski
7. Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza
8. Paweł Gardy - Wójt Gminy Zaleszany
9. Krzysztof Grad - Wójt Gminy Chmielnik
10. Ryszard Jędruch - Wójt Gminy Tryńcza
11. Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec
12. Andrzej Olesiuk - Starosta Leski
13. Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
14. Grażyna Pieniążek - Wójt Gminy Gać
15. Jacek Rożek - Wicestarosta Tarnobrzeski
16. Janusz Skotnicki - Burmistrz Tyczyna
17. Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka
18. Zenon Swatek - Starosta Lubaczowski
19. Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna
20. Bogdan Żybura - Starosta Strzyżowski