15 stycznia 2019 r., Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

We wtorek 15 stycznia 2019 r. w Sali widowiskowej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne podkarpackich samorządów współorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.
Z samorządowcami z Podkarpacia świętowali również J.E. Ks. Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski, J.E. Ks. Jan Wątroba Biskup Rzeszowski wraz z duchowieństwem, podkarpaccy parlamentarzyści, radni województwa, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele wyższych uczelni z Podkarpacia, szefowie instytucji wojewódzkich, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z samorządami, przedstawiciele podkarpackich związków zawodowych.

PIELGRZYMKA PODKARPACKICH SAMORZĄDÓW
Strachocina, 23 września 2018 r. / Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie/

W pięknej scenerii Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie - Patrona Polski zebrali się przedstawiciele podkarpackich samorządów – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz radni i pracownicy samorządowi by podziękować Panu Bogu za czteroletnią kadencję, 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i patronat Św. Andrzeja Boboli nad Ojczyzną.
Uroczystości pielgrzymkowe rozpoczęła droga krzyżowa śladami męczeńskiej śmierci Św. Andrzeja Boboli. W dalszej części uczestnicy wysłuchali koncertu patriotycznego w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej AVANTI z Sanoka wraz z solistką.

XVIII Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone z Dożynkami Powiatu Mieleckiego
26 sierpnia 2018 r. – Mielec – plac przy kościele pomocniczym pw. Św. Marka Ewangelisty w Mielcu, bulwary mieleckie  
• liczba uczestników: ok. 30 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 500 uczestników/;
• Starostowie Dożynek:
Anna Marut i Tomasz Łępa;
• uroczystą mszę świętą dziękczynną za zebrane plony z prośbą o Boże Błogosławieństwo odprawił Ksiądz Infułat Adam Kokoszka;

Dzień Samorządu Terytorialnego 2018,
8 czerwca 2018 r., Rzeszów,
• liczba uczestników  – ok. 300 osób
• goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Radni Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący Zarządu PSST, wraz z Zarządem Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Ks. Kanonik Andrzej Stopyra – Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego – Duszpasterz Samorządów Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, Ks. Prałat Stanisław Szczupak – Proboszcz Parafii Farnej w Rzeszowie, przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej i straży granicznej, Zygmunt Cholewiński – Honorowy Przewodniczący PSST, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej poprzednich kadencji, dyrektorzy departamentów UMWP w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych województwa podkarpackiego, partnerzy medialni i biznesowi;

IX Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych,
7 maja 2018 r., Lubaczów

7 maja 2018 r. podkarpaccy i lubelscy samorządowcy już po raz kolejny spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie by, jak co roku, powierzyć Matce Boskiej sprawy publiczne oraz zawierzyć Jej opiece swoje Małe Ojczyzny.

W pielgrzymowaniu do Lubaczowa, oprócz przedstawicieli samorządów terytorialnych, udział wzięli również goście z Warszawy Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Bogusław Winid -  doradca Prezydenta RP, Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w MSWiA, Wicewojewoda Podkarpacki - Lucyna Podhalicz oraz podkarpaccy parlamentarzyści i przedstawiciele służb mundurowych na czele z gen. bryg. Ryszardem Pietrasem – Dowódcą 21 BSP. Samorząd Podkarpacia reprezentował Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Wicemarszałek - Maria Kurowska oraz Piotr Pilch – Członek Zarządu. Lubelskie reprezentował Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.