Krajobraz VAT po centralizacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Boguchwała k/Rzeszowa 25 kwietnia 2017r.

Protokół dyplomatyczny w praktyce samorządowej,
1 grudnia 2016 r.,  Boguchwała,

• liczba uczestników: 50 osób /władze oraz pracownicy JST/
• prowadzący: Bogumiła Więcław - ekspert ds. ceremoniału w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
• tematyka, m.in.: etykieta i jej podstawowe zasady w urzędzie, i poza urzędem, ustalanie pierwszeństwa, czyli precedencja w praktyce, nawiązywanie kontaktów, przyjęcia dyplomatyczne i inne, ubiór, wizyty służbowe i delegacje- organizacja i obsługa

30 września 2016 r., Boguchwała,

Gmina i jej jednostki organizacyjne jako jeden  podatnik - centralizacja rozliczeń VAT /aspekty praktyczne/,
• liczba uczestników: 55 osób /władze oraz pracownicy JST/
• prowadzący: Tomasz Rzepa oraz Tomasz Dereszewski z firmy doradczej KPMG Tax M. Michna Sp. k.

19 maja 2016 r., Rzeszów,

Najważniejsze wyzwania związane z VAT w 2016 r.
• liczba uczestników: 63 osoby /władze JST, skarbnicy, pracownicy merytoryczni zajmujący się problematyką VAT/
• prowadzący: Jerzy Martini i Marek Wojda – Partnerzy w Kancelarii Martini i Wspólnicy Sp. z .o.o. z Warszawy

Boguchwała, 28 kwietnia 2016 r., Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie administracji publicznej, budowania dobrych relacji interpersonalnych oraz analiza informacji - pod kątem zagrożeń w zakresie możliwości jej ujawnienia, zniekształcenia lub utraty