Działalność JST w Charakterze podatnika VAT w interpretacjach  organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych,
6 grudnia 2017 r., Boguchwała,

• Liczba uczestników: 62 osoby
• Prowadzący: Magdalena Poznańska oraz Tomasz Dereszewski z Firmy KPMG Tax M.Michna sp.k.

Postępowanie administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego /spotkanie regionalne - powiat jasielski/

26 września 2017 r., Jasło

  • liczba uczestników: 40 osób /władze oraz pracownicy JST/
  • prowadzący: dr Małgorzata Gajda - Durlik

Krajobraz VAT po centralizacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Boguchwała k/Rzeszowa 25 kwietnia 2017r.

Protokół dyplomatyczny w praktyce samorządowej,
1 grudnia 2016 r.,  Boguchwała,

• liczba uczestników: 50 osób /władze oraz pracownicy JST/
• prowadzący: Bogumiła Więcław - ekspert ds. ceremoniału w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
• tematyka, m.in.: etykieta i jej podstawowe zasady w urzędzie, i poza urzędem, ustalanie pierwszeństwa, czyli precedencja w praktyce, nawiązywanie kontaktów, przyjęcia dyplomatyczne i inne, ubiór, wizyty służbowe i delegacje- organizacja i obsługa

30 września 2016 r., Boguchwała,

Gmina i jej jednostki organizacyjne jako jeden  podatnik - centralizacja rozliczeń VAT /aspekty praktyczne/,
• liczba uczestników: 55 osób /władze oraz pracownicy JST/
• prowadzący: Tomasz Rzepa oraz Tomasz Dereszewski z firmy doradczej KPMG Tax M. Michna Sp. k.