Działalność JST w charakterze podatnika VAT w interpretacjach  organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych, 
10 stycznia 2018 r., Boguchwała,
• Liczba uczestników: 55 osób
• Prowadzący: Magdalena Poznańska, Tomasz Dereszewski oraz Tomasz Rzepa z Firmy KPMG Tax M.Michna sp.k.

Działalność JST w charakterze podatnika VAT w interpretacjach  organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych,
6 grudnia 2017 r., Boguchwała,

• Liczba uczestników: 62 osoby
• Prowadzący: Magdalena Poznańska oraz Tomasz Dereszewski z Firmy KPMG Tax M.Michna sp.k.

Postępowanie administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego /spotkanie regionalne - powiat jasielski/

26 września 2017 r., Jasło

  • liczba uczestników: 40 osób /władze oraz pracownicy JST/
  • prowadzący: dr Małgorzata Gajda - Durlik

Krajobraz VAT po centralizacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Boguchwała k/Rzeszowa 25 kwietnia 2017r.

Protokół dyplomatyczny w praktyce samorządowej,
1 grudnia 2016 r.,  Boguchwała,

• liczba uczestników: 50 osób /władze oraz pracownicy JST/
• prowadzący: Bogumiła Więcław - ekspert ds. ceremoniału w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
• tematyka, m.in.: etykieta i jej podstawowe zasady w urzędzie, i poza urzędem, ustalanie pierwszeństwa, czyli precedencja w praktyce, nawiązywanie kontaktów, przyjęcia dyplomatyczne i inne, ubiór, wizyty służbowe i delegacje- organizacja i obsługa