19 marca 2012 r., Rzeszów

  • Organizacja systemu wsparcia rodziny

Prezentacja do pobrania:
[>>Organizacja systemu wsparcia rodziny<<] tekst

4 kwietnia 2011 r., Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

  • Problemy opodatkowania niektórych nieruchomości komunalnych

Do pobrania:
[>>Wymiar podatku od nieruchomości na 2011 rok - materiały szkoleniowe<<] tekst

2009 r., Zaproszenie do projektów

  • INSTYTUT LAUDATOR oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych zapraszają do udziału w dwóch projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Do pobrania:
[>>Rekomendacja<<] tekst
[>>Zobacz więcej<<] tekst

 

5 - 6 listopada 2009 r., Gminne Centrum Kultury w Trzcianie, gmina Świlcza

  • Warsztaty dziennikarskie dla początkujących dziennikarzy prasy samorządowej zorganizowane przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie oraz Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
  • liczba uczestników - 45 osób,

15 lutego 2008 r. - Rzeszów

  • Studenci z ORADEI /Rumunia/ w Biurze PSST
  • W dniu 15 lutego b.r. w Biurze PSST gościła grupa studentów Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Oradei. Studenci uczestniczą w programie wymiany młodzieży krajów Unii Europejskiej i odbywają praktykę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
    Podczas wizyty w Biurze PSST zostali zapoznani z celami, strukturą oraz przykładami działalności Stowarzyszenia, będącej uzupełnieniem aktywności samorządów terytorialnych na Podkarpaciu.