23 stycznia 2006 r. - Rzeszów

  • Gospodarka odpadami i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

[>>KOMUNIKAT<<] ( 01.02.2006 )

25 października, 15 listopada 2005 r. - Rzeszów

  • Warsztaty dla dziennikarzy prasy samorządowej

[>>KOMUNIKAT<<] ( 07.12.2005 )

31 marca 2004 r. - Tyczyn

  • Pomoc społeczna - nowe uwarunkowania prawne i finansowe
  • liczba uczestników - ok. 120 osób
  • goście: Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Zuzanna Grabusińska - Departament Pomocy Społecznej MGPiPS, Maciej Szymański - Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie, Mariola Zajdel - Ostrowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP

 

19 stycznia 2004 r.

  • Rzeszów Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej


Wystąpienie wprowadzające Przewodniczącego PSST - Leszka Deptułypdf ico

 

 

24 - 26 kwietnia 2002 r. 

  • Klimkówka Kurs dla specjalistów gminnych w zakresie pozyskiwania inwestorów i finansowego wsparcia z dostępnych funduszy pomocowych - II edycja (45 uczestników).