15 lutego 2008 r. - Rzeszów

  • Studenci z ORADEI /Rumunia/ w Biurze PSST
  • W dniu 15 lutego b.r. w Biurze PSST gościła grupa studentów Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Oradei. Studenci uczestniczą w programie wymiany młodzieży krajów Unii Europejskiej i odbywają praktykę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
    Podczas wizyty w Biurze PSST zostali zapoznani z celami, strukturą oraz przykładami działalności Stowarzyszenia, będącej uzupełnieniem aktywności samorządów terytorialnych na Podkarpaciu.

 

22 listopada 2006 r. - Rzeszów

  • Wizyta studialna pracowników samorządowych z Ukrainy (Wołyń) w Województwie Podkarpackim

23 stycznia 2006 r. - Rzeszów

  • Gospodarka odpadami i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

[>>KOMUNIKAT<<] ( 01.02.2006 )

25 października, 15 listopada 2005 r. - Rzeszów

  • Warsztaty dla dziennikarzy prasy samorządowej

[>>KOMUNIKAT<<] ( 07.12.2005 )

31 marca 2004 r. - Tyczyn

  • Pomoc społeczna - nowe uwarunkowania prawne i finansowe
  • liczba uczestników - ok. 120 osób
  • goście: Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Zuzanna Grabusińska - Departament Pomocy Społecznej MGPiPS, Maciej Szymański - Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie, Mariola Zajdel - Ostrowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP