Ogólnopolskie Noworoczne Spotkanie Samorządów,
I Samorządowy Bal Charytatywny

4 lutego 2017 r., Centrum Wystawienniczo – Kongresowe G2A Arena w Jasionce/k Rzeszowa

4 lutego 2017 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbyło się Ogólnopolskie Noworoczne Spotkanie Samorządów.
Gościem honorowym była pani Premier Beata Szydło oraz Markku Markkula Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów UE. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów z całej Polski, ministrowie, parlamentarzyści oraz wielu gości, którzy w Rzeszowie debatowali o przyszłości Europy w kontekście nowej kampanii „Rozważania nad Europą” i relacjach na poziomie rząd – samorząd w perspektywie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Samorządowe spotkanie noworoczne w Krakowie,
9 stycznia 2017 r., Kraków

9 stycznia 2017 r. w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zorganizowały kolejne XXVI-te Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski.
Koncert kolęd i pastorałek oraz prezentacja niektórych obrzędów bożonarodzeniowych w wykonaniu Góralskiego Zespołu „9-SIYŁ” z Podhala wzbudził aplauz zebranych gości.

2 – 6 grudnia 2016 r., Bruksela,
Wyjazd do Brukseli na zaproszenie Pana Stanisława Ożoga Posła do Parlamentu Europejskiego.
Wyjazd do Brukseli był nagrodą ufundowaną przez Pana Posła Stanisława Ożoga dla najzdolniejszej podkarpackiej młodzieży wyróżnionej w konkursie „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia” oraz władz samorządowych z Podkarpacia – nominowanych i zwycięzców w konkursie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”. Oba te konkursy są integralną częścią uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego, które od 16 lat organizuje Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

18 października 2015 r., Warszawa,
XVIII edycja Nagrody im. Grzegorza Palki

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki, za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Ustanawiając Nagrodę chciano uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego Grzegorza Palkę.

18 października 2015 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

23 października 2012 r. - Jarosław, Rzeszów, Lwów, Konferencja Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu pt. "Nowe wyzwania rozwoju regionalnego w świecie demokratycznym"