19 maja 2016 r., Rzeszów,

Najważniejsze wyzwania związane z VAT w 2016 r.
• liczba uczestników: 63 osoby /władze JST, skarbnicy, pracownicy merytoryczni zajmujący się problematyką VAT/
• prowadzący: Jerzy Martini i Marek Wojda – Partnerzy w Kancelarii Martini i Wspólnicy Sp. z .o.o. z Warszawy

• tematyka:

1. Status VAT jednostek i zakładów budżetowych – odpowiedzialność gminy za rozliczenia VAT jednostek budżetowych. Ryzyka KKS dla osób odpowiedzialnych w JST (prezydent, burmistrz, wójt, skarbnik).
2. Działania mające na celu zapewnienie poprawności i spójności rozliczeń VAT w gminie i jednostkach budżetowych: Instrukcje, procedury, systemy informatyczne.
3. Ograniczenie ryzyka KKS dla kluczowych osób w JST.
4. Rozliczanie za pomocą tzw. pre-współczynnika – jak dostosować rozliczenia VAT do przepisów, które wchodzą w życie w 2016 r. (sposób określenia proporcji
w przypadku jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz urzędu, z dokładnym uszczegółowieniem poszczególnych pozycji wchodzących do wyliczenia proporcji).
5. Kwestia kwalifikowalności VAT w przypadku dofinansowania ze środków unijnych a prawo do odliczenia tego podatku.
6. „Specustawa” związana z centralizacją VAT i kasy fiskalne po centralizacji VAT.

 

01
02
03
04
05
06
07
Previous Next Play Pause
01 02 03 04 05 06 07

Zdjęcia: PSST