28 lutego 2012 r., Campus WSIiZ w Kielnarowej

 • Konferencja Regionalna PSST, XXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników: ok. 90   osób
 • goście konferencji: Rafał Kawiatkowski - Z-ca Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, Katarzyna Huptys - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Pszczynie, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Anna Panek - Kisała - Kierownik Oddziału gospodarki odpadami Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Gabriela Gołuch - Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej PUW, przedstawiciele firmy energetycznej TAURON Polska Energia - Roman Warchoł, Marta Iwańczuk - Grzywna i Grzegorz Jankiewicz.

12 grudnia 2011 r., Rymanów

 • Konferencja Regionalna PSST pt. "Problemy i dylematy podkarpackiej oświaty"
 • liczba uczestników: ok. 170 osób
 • na Konferencji gościli m.in.: Krzysztof Wójcik - Biuro Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta PR, Andrzej Reguła - Wicewojewoda Podkarpacki, Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Konieczny - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podkarpaccy parlamentarzyści: Józefa Hrynkiewicz, Marek Rzęsa, Piotr Romański, Mirosław Pluta, Senator RP - Alicja Zając, Antoni Wydro - Wiceprokurator Oświaty w Rzeszowie, Grażyna Kalandyk - Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Stanisław Kłak - Przewodniczący Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP, Alfred Kopeć - Przewodniczący RSO i W NSZZ "Solidarność", Jan Bałuka - Przewodniczący RSO i W NSZZ "Solidarność" w Krośnie, Alina Kozińska - Bałdyga - Prezes Zarządu FIO w Warszawie, przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących szkoły i przedszkola

16 - 17 czerwca 2011 r., Kombornia

  • XVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

11 maja 2011 r., - Gminne Centrum Kultury Gminy Świlcza w Trzcianie

 • VIII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej

3 - 4 marca 2011 r., - Solina

3 marca 2011 r.
 • XXI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • liczba uczestników: ok. 120 osób;
 • podczas XXI OZS został wybrany nowy Zarząd PSST oraz Komisja Rewizyjna PSST
 • podjęto uchwały w sprawie: budżetu, planu pracy na 2011 r., nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego PSST, wyboru Zarządu PSST i wyboru Komisji Rewizyjnej PSST
 • promocja nowego logotypu i hasła województwa podkarpackiego /pokazy akrobatyki rowerowej - Krystian Herba, zespół "Klang"/