ZARZĄD PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
IV KADENCJI
2011-2014

Przewodniczący Zarządu  
Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Robert Choma - Prezydent Przemyśla
Józef Michalik - Starosta Lubaczowski
Sekretarz Zarządu  
Małgorzata Salacha - Burmistrz Kołaczyc
Skarbnik Zarządu  
Wiesław Kubicki - Wójt Gminy Zarzecze
Członkowie Zarządu  
1. Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn
2. Józef Fedan - Wójt Gminy Trzebownisko
3. Robert Fila - Starosta Stalowowolski
4. Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas
5. Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica
6. Robert Godek - Starosta Strzyżowski
7. Marek Górak - Burmistrz Gminy Dukla
8. Marek Klara - Wójt Gminy Miejsce Piastowe
9. Tomasz Kotliński - Wójt Gminy Roźwienica
10. Alfred Maternia - Wójt Gminy Krasne
11. Julian Ozimek - Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
12. Jerzy Paul - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
13. Zbigniew Sawiński - Wójt Gminy Solina
14. Krzysztof Sobejko - Wójt Gminy Leżajsk
15. Jerzy Sudoł - Wicestarosta Tarnobrzeski
16. Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna

Komisja Rewizyjna
Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych
IV KADENCJI
2011-2014

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Barbara Jankiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Sekretarz Komisji Rewizyjnej  
Jan Omachel - Wójt Gminy Krościenko Wyżne
Członkowie Komisji Rewizyjnej  
1. Jacek Hynowski - Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
2. Zygmunt Kustra - Burmistrz Błażowej
3. Wiesław Pirożek - Burmistrz Miasta Radymno

ZARZĄD PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
III KADENCJI

Przewodniczący Zarządu  
Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Robert Choma - Prezydent Przemyśla
Robert Godek - Starosta Strzyżowski
Sekretarz Zarządu  
Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas
Skarbnik Zarządu  
Maria Kurowska - Burmistrz Miasta Jasła
Członkowie Zarządu  
1. Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn
2. Zbigniew Blecharczyk / funkcję pełni od 11 czerwca 2008 r./ - Wójt Gminy Dubiecko
3. Bolesław Bujak - Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce
4. Andrzej Chrabąszcz - Starosta Mielecki
5. Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławski
6. Marek Ćwiąkała - Wójt Gminy Jasienica Rosielna
7. Jan Dziubiński - Prezydent Miasta Tarnobrzega
8. Marek Górak - Burmistrz Miasta i Gminy Dukla
9. Janusz Magoń - Burmistrz Miasta Przeworska
10. Józef Majkut - Wicestarosta Leżajski
11. Józef Michalik - Starosta Lubaczowski
12. Julian Ozimek - Burmistrz Miasta i Gminy Nisko
13. Zuzanna Paduch / funkcję pełni od 11 czerwca 2008 r./ - Wójt Gminy Grębów
14. Jan Rajchel - Burmistrz Miasta i Gminy Rymanów
15. Zbigniew Sawiński - Wójt Gminy Solina
16. Kazimierz Szczepański - Burmistrz Miasta i Gminy Tyczyn

W latach 2007 - 2008 funkcję Członka Zarządu III kadencji pełniły również

1. Zofia Lekka /† 12 04.2008 r./ - Wójt Gminy Krzywcza
2. Maria Ragan - Wicestarosta Stalowowolski

Komisja Rewizyjna
Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych
III KADENCJI

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica
Sekretarz Komisji Rewizyjnej  
Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Niwiska
Członkowie Komisji Rewizyjnej  
1. Stanisław Blicharczyk - Wójt Gminy Wojaszówka
2. Wacław Wróbel - Starosta Tarnobrzeski
3. Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna

Katastrofa pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 r.

 
Rodzinom i bliskim wszystkich tragicznie zmarłych
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem

w dniu 10 kwietnia 2010 roku
 
wyrazy szczerego żalu i współczucia,
łącząc się w bólu
składają
 
Przewodniczący, Zarząd, Członkowie
oraz pracownicy
Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych

w Rzeszowie
 
 
nekrolog3

ZARZĄD PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
II kadencji (2003 - 2007)

Przewodniczący Zarządu  
Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Robert Choma - Prezydent Przemyśla
Andrzej Czernecki - Burmistrz Jasła
Sekretarz Zarządu  
Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas
Skarbnik Zarządu  
Tomasz Oronowicz - Starosta Jarosławski
Członkowie Zarządu  
1. Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn
2. Stanisław Blicharczyk - Wójt Gminy Wojaszówka
3. Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski
4. Zbigniew Chmielowiec - Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa
5. Zygmunt Cholewiński - Wójt Gminy Pysznica
6. Jan Dziubiński - Prezydent Tarnobrzega
7. Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa
8. Stanisław Gołosiński - Wójt Gminy Skołyszyn
9. Piotr Komornicki - Burmistrz Miasta i Gminy Iwonicz Zdrój
10. Stanisław Konieczny - Wójt Gminy Chłopice
11. Franciszek Krajewski - Wójt Gminy Grodzisko Dolne
12. Wiesław Kubicki - Wójt Gminy Zarzecze
13. Zbigniew Sawiński - Wójt Gminy Solina
14. Józef Smaczny - Starosta Mielecki
15. Kazimierz Szczepański - Burmistrz Miasta i Gminy Tyczyn
16. Zdzisław Zadworny - Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Komisja Rewizyjna
Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych
II kadencji (2003-2007)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica
Sekretarz Komisji Rewizyjnej  
Jacek Zając - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
Członkowie Komisji Rewizyjnej  
1. Jan Kida - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
2. Zbigniew Rękas - Starosta Tarnobrzeski
3. Andrzej Zajdel - Wójt Gminy Miejsce Piastowe

ZARZĄD PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
I kadencji (2000 - 2003)

Przewodniczący Zarządu  
Bogdan Rzońca - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Józef Rzepka - starosta brzozowski,
Wiesław Kubicki - wójt gminy Zarzecze, powiat przeworski,
Sekretarz Zarządu  
Andrzej Szlachta - prezydent Rzeszowa,
Skarbnik Zarządu  
Stanisław Roman - wójt gminy Korczyna, powiat krośnienski,
Członkowie Zarządu  
1. Andrzej Betlej - wójt gminy Zarszyn, powiat sanocki,
2. Stanisław Blicharczyk - wójt gminy Wojaszówka, powiat krośnieński,
3. Zbigniew Chmielowiec - burmistrz miasta i gminy Kolbuszowa,
4. Zygmunt Cholewiński - wójt gminy Pysznica, powiat stalowowolski,
5. Marek Ćwiąkała - wójt gminy Jasienica Rosielna, powiat brzozowski,
6. Edward Dziaduła - burmistrz miasta i gminy Cieszanów, powiat lubaczowski
7. Jan Kida - burmistrz miasta i gminy Nowa Sarzyna, powiat leżajski,
8. Stanisław Konieczny - wójt gminy Chłopice, powiat jarosławski,
9. Franciszek Krajewski - wójt gminy Grodzisko Dolne, powiat leżajski,
10. Zbigniew Rękas - starosta tarnobrzeski,
11. Zbigniew Sanocki - burmistrz miasta i gminy Jedlicze, powiat krośnieński,
12. Franciszek Strzępek - starosta jarosławski,
13. Wacław Wróbel - burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski,
14. Jacek Zając - burmistrz miasta i gminy Zagórz, powiat sanocki,
15. Andrzej Zajdel - wójt gminy Miejsce Piastowe, powiat krośnieński,
16. Józef Zwoliński - wójt gminy Krasiczyn, powiat przemyski.

Komisja Rewizyjna
Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych
I kadencji (2000 - 2003)

1. Bożena Gmyrek - wójt gminy Rokietnica, powiat jarosławski,
2. Stanisław Jureczko - wójt gminy Dubiecko, powiat przemyski,
3. Jan Kuźnar - wójt gminy Krościenko Wyżne, powiat krośnieński,
4. Kazimierz Sanocki - wójt gminy Tarnowiec, powiat jasielski,
5. Janusz Wylaź - burmistrz miasta Leżajska.

Statut
obowiązujący w latach wrzesień 2000 - styczeń 2003

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest regionalnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem samorządowych gmin, powiatów i województwa podkarpackiego zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego członków oraz budowania integralności tego regionu Polski.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.
 2. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią, zawierającą nazwę i logo Stowarzyszenia.

§ 4

Celami Stowarzyszenia są :
 1. upowszechnianie idei samorządu terytorialnego,
 2. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,
 3. ochrona wspólnych interesów jego członków,
 4. wspieranie działań zmierzających do budowania świadomości regionalnej przy zachowaniu unitarności Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województwa podkarpackiego, zmierzająca do podtrzymania, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych,turystycznych i gospodarczych województwa podkarpackiego,
 6. podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju województwa podkarpackiego,
 7. działanie na rzecz ochrony bogactwa środowiska naturalnego województwa podkarpackiego,
 8. popularyzowanie wiedzy o województwie podkarpackim,
 9. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,
 10. wspieranie regionalnej współpracy transgranicznej, w szczególności z sygnatariuszami Euroregionu Karpackiego,
 11. działanie na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
 12. wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez :
 1. promocję inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 3. organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
 4. formułowanie i promocję zbiorowych ofert inwestycyjnych dla kapitału krajowego i zagranicznego,
 5. współpracę z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności w ramach Euroregionu Karpackiego,
 6. współdziałanie z ogólnopolskimi związkami i stowarzyszeniami samorządu terytorialnego oraz z Federacją Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich,
 7. współdziałania z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

ROZDZIAŁ I I

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. wspierających.

§ 7

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać jednostka samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego akceptująca statut i program Stowarzyszenia.
 2. Deklarację o przystąpieniu jednostki samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia podejmuje organ stanowiący tej jednostki.

§ 8

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska bądź zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 9

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie:

 1. uchwały organu stanowiącego - dotyczy członków rzeczywistych,
 2. pisemnej deklaracji - dotyczy członków wspierających.

§ 10

 1. Członkowie rzeczywiści uczestniczą w posiedzeniach oraz pracach władz Stowarzyszenia za pośrednictwem przedstawicieli.
 2. Każdy członek rzeczywisty ma jeden głos.

§ 11

Wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego Stowarzyszenia dokonuje organ stanowiący samorządu terytorialnego.

§ 12

 1. Zmiana przedstawiciela członka rzeczywistego powinna być niezwłocznie zgłoszona zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Osoba wybrana przedstawicielem członka rzeczywistego nie przejmuje w pracach Stowarzyszenia obowiązków swego poprzednika - przedstawiciela członka rzeczywistego.
 3. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być tylko członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 13

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystać z poparcia Stowarzyszenia w działaniach zgodnych z jego celami,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia.
 4. uczestniczyć w posiedzeniach organu wykonawczego Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia,

§ 14

Do obowiązków członka rzeczywistego należy:
1/uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
2/udzielanie pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych,
3/przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4/uczestniczenie w posiedzeniach organu stanowiącego Stowarzyszenia,
5/terminowe opłacanie składek członkowskich, określonych uchwałą władz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach organu stanowiącego Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną, obowiązany jest opłacać składkę członkowską, określoną uchwałą władz Stowarzyszenia.

§ 16

1.Członkostwo ustaje na skutek:
1/ dobrowolnego wystąpienia (na podstawie uchwały określonej w § 9 niniejszego statutu) przyjętego w drodze uchwały przez zarząd Stowarzyszenia,
2/ skreślenia z listy członków, przez zarząd Stowarzyszenia, z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
3/ wykluczenia, z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz podejmowanie działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, dokonanego przez zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 jego członków,
4/ likwidacji osoby prawnej będącej członkiem rzeczywistym lub wspierającym,
5/ rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Od uchwały o skreśleniu z listy członków, bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do organu stanowiącego Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania.

ROZDZIAŁ I I I

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia jako organ stanowiący, zwany dalej "OZS".
2/ Zarząd Stowarzyszenia jako organ wykonawczy, zwany dalej "ZS".
3/ Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jako organ kontrolny, zwany dalej "KRS".

§ 18

 1. OZS jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. OZS może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad OZS, ZS zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz ich przedstawicieli na trzy tygodnie przed terminem jego zwołania.
 4. ZS może określić drugi termin OZS w tym samym dniu o innej godzinie. Jeśli OZS odbywa się w drugim terminie, do podejmowania uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy delegatów.

§ 19

OZS zwoływane jest przez ZS co najmniej raz w roku.

§ 20

1. Nadzwyczajne OZS zwoływane jest przez ZS:
1/ z własnej inicjatywy,
2/ na żądanie KRS lub 1/5 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
2. Nadzwyczajne OZS powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji OZS należy:
1/ uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,
2/ uchwalanie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia,
3/ wybór i odwołanie przewodniczącego ZS, członków ZS oraz członków KRS,
4/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5/ uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia,
7/ podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych pod obrady OZS,
8/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 22

 1. ZS składa się z Przewodniczącego ZS oraz 20 członków ZS.
 2. ZS wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

§ 23

1. Do kompetencji ZS należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2/ przedkładanie OZS proponowanej struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania administracji Stowarzyszenia,
3/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania administracji Stowarzyszenia,
4/ uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
5/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
6/ przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych na rzecz Stowarzyszenia,
7/ wykonanie zadań powierzonych z zakresu działania samorządu terytorialnego na podstawie odpowiednich porozumień i umów cywilno-prawnych.
2. ZS może tworzyć komisje i zespoły problemowe oraz terytorialne, jako jego organy pomocnicze.
3. ZS może zlecać na wniosek komisji, wykonanie ekspertyz specjalistom (ekspertom).

§ 24

 1. Posiedzenia ZS odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. W posiedzeniu ZS ma prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący KRS.

§ 25

Do kompetencji przewodniczącego ZS należy:
1/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w okresach pomiędzy posiedzeniami ZS, w zakresie ustalonym przez ZS,
3/ bieżące zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez ZS,
4/ nadzór nad działalnością administracji Stowarzyszenia,
5/ wykonywanie innych czynności w ramach upoważnień dokonanych przez ZS.

§ 26

 1. KRS składa się z pięciu członków.
 2. KRS wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 27

Do zadań KRS należy:
1/ badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości i prawidłowości wydatków.
2/ badanie bilansu finansowego oraz sprawozdań i wniosków ZS co do stanu finansowego Stowarzyszenia.
3/ składanie na OZS sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o udzielenie absolutorium ZS.

§ 28

Członkowie KRS mają prawo wglądu w księgi finansowe Stowarzyszenia na każde żądanie.

§ 29

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru odpowiada kadencji organów stanowiących samorządu terytorialnego, z tym, że członkowie ZS pełnią swe funkcje do czasu nowego wyboru ZS.
 2. Wybór nowych władz Stowarzyszenia powinien nastąpić nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji organów stanowiących samorządu terytorialnego.
 3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 30

 1. W razie ustąpienia członka ZS lub KRS, ZS może powołać nowego, do czasu najbliższego OZS, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/5 ogólnej liczby członków organu pochodzących ze zwykłych wyborów.
 2. Nie można łączyć członkostwa w organach o których mowa w § 17 pkt 2 do 3.

§ 31

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ I V

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 32

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez OZS.
 2. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia oraz inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
 3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, subwencji, dotacji, grantów, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, odsetek bankowych oraz z ofiarności publicznej.

§ 33

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków ZS.
 2. Zasady gospodarowania majątkiem i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki finansowej uchwalany przez ZS.

ROZDZIAŁ V

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć OZS tylko wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane.

§ 35

Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V I

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 37

 1. Pierwsze OZS w celu wyboru przewidzianych w statucie władz Stowarzyszenia zwoła Komitet Założycielski Stowarzyszenia w ciągu 2 miesięcy od daty jego zarejestrowania.
 2. Logo Stowarzyszenia określi OZS w drodze odrębnej uchwały.

§ 38

Wiążącej wykładni przepisów niniejszego statutu dokonuje ZS w drodze uchwały.

RADA PROGRAMOWA PSST
ds. SZKOLEŃ

Przewodniczący Prezydium Rady  
Andrzej Miąsik - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Miasta Rzeszowa
Członek Prezydium Rady  
Jan Kuźnar - Wójt Gminy Krościenko Wyżne
Józef Rzepka - Z-ca Burmistrza Brzozowa
Elżbieta Wojtasik - Sekretarz powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego
Sekretarz Rady  
Maria Ragan - Sekretarz Gminy Pysznica
Członkowie Zarządu  
1. Marta Babczyn - Sekretarz Gminy Żyraków
2. Krzysztof Barski - Sekretarz Gminy Nisko
3. Barbara Bochniarz - Sekretarz Miasta i Gminy Kolbuszowa
4. Barbara Bocianowska - Sekretarz Powiatu Krośnieńskiego
5. Bogusława Boyen - Sekretarz Miasta Tarnobrzega
6. Wanda Cabaj - Sekretarz Gminy Mielec
7. Tomasz Garncarski - Sekretarz Gminy Frysztak
8. Stanisław Górski - Sekretarz Gminy Pruchnik
9. Gabriela Grzesiowska - Sekretarz Miasta Stalowa Wola
10. Jadwiga Gunia - Sekretarz Powiatu Jasielskiego
11. Małgorzata Kluzik - Sekretarz Gminy Tuszów Narodowy
12. Marek Kogut - Sekretarz Gminy Kuryłówka
13. Piotr Komornicki - Burmistrz Miasta i Gminy Iwonicz Zdrój
14. Anna Kowalska - Burmistrz Miasta Dynowa
15. Kazimierz Kryla - Sekretarz Powiatu Leżajskiego
16. Wiesław Kubicki - Wójt Gminy Zarzecze
17. Krzysztof Leszczyński - Sekretarz Powiatu Stalowowolskiego
18. Dariusz Łapa - Sekretarz Gminy Jawornik Polski
19. Jan Maroń - Sekretarz Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski
20. Mirosław Matyka - Sekretarz Miasta i Gminy Dukla
21. Janina Nędza - Sekretarz Gminy Ostrów
22. Małgorzata Nowak - Sekretarz Miasta i Gminy Radomyśl n/Sanem
23. Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu Brzozowskiego
24. Bożena Panek - Sekretarz Gminy Chorkówka
25. Andrzej Piotrowski - Sekretarz Gminy Zarszyn
26. Michał Prażak - Sekretarz Powiatu Dębickiego
27. Marek Pastułka - Sekretarz Powiatu Mieleckiego
28. Elżbieta Rak - Sekretarz Gminy Korczyna
29. Edward Rozmus - Sekretarz Gminy Dubiecko
30. Bożena Sierpińska - Sekretarz Gminy Pawłosiów
31. Krzysztof Smerecki - Sekretarz Miasta Krosna
32. Henryk Smolik - Sekretarz Gminy Rymanów
33. Zbigniew Staniszewski - Wójt Gminy Dębowiec
34. Anna Staszkiewicz - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Miasta Przemyśla
35. Dorota Strzyż - Sekretarz Miasta Ropczyce
36. Zofia Szlęk - Paśko - Sekretarz Miasta Łańcuta
37. Magdalena Wdowik - Sekretarz Gminy Niwiska
38. Zofia Wiśniowska - Sekretarz Miasta i Gminy Jedlicze
39. Janina Ziemińska - Z-ca Wójta Gminy Iwierzyce
40. Dorota Zwierzyńska - Sekretarz Miasta Lubaczów
41. Henryk Zybura - Sekretarz Gminy Rudnik n/Sanem
42. Dariusz Żak - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna