ZARZĄD PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
II kadencji (2003 - 2007)

 

Przewodniczący Zarządu  
Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Robert Choma - Prezydent Przemyśla
Andrzej Czernecki - Burmistrz Jasła
Sekretarz Zarządu  
Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas
Skarbnik Zarządu  
Tomasz Oronowicz - Starosta Jarosławski
Członkowie Zarządu  
1. Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn
2. Stanisław Blicharczyk - Wójt Gminy Wojaszówka
3. Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski
4. Zbigniew Chmielowiec - Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa
5. Zygmunt Cholewiński - Wójt Gminy Pysznica
6. Jan Dziubiński - Prezydent Tarnobrzega
7. Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa
8. Stanisław Gołosiński - Wójt Gminy Skołyszyn
9. Piotr Komornicki - Burmistrz Miasta i Gminy Iwonicz Zdrój
10. Stanisław Konieczny - Wójt Gminy Chłopice
11. Franciszek Krajewski - Wójt Gminy Grodzisko Dolne
12. Wiesław Kubicki - Wójt Gminy Zarzecze
13. Zbigniew Sawiński - Wójt Gminy Solina
14. Józef Smaczny - Starosta Mielecki
15. Kazimierz Szczepański - Burmistrz Miasta i Gminy Tyczyn
16. Zdzisław Zadworny - Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów