Rzeszów, 27 marca 2023 r.

• Liczba uczestników: 28 osób
• Prowadzący: dr Małgorzata Borowik

 

Rzeszów, 9 grudnia 2022 r.
Prowadzący szkolenia: : Krzysztof Jarosiński i Marcin Błaszyk – radcy prawni, przedstawiciele Kancelarii TLhub


Tematyka szkolenia:

Ochrona danych osobowych, a także wizerunku oraz innych dóbr osobistych w codziennym funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (RODO):

• Wybrane zagadnienia dotyczące JST występujących w roli administratorów danych: odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w administracji publicznej, wybrane, praktyczne zagadnienia dotyczące administracyjnych kar pieniężnych, odpowiedzialność cywilna — doniosły rodzaj odpowiedzialności, o którym ADO (Administratorzy Danych Osobowych) często zapominają,
• jak unikać najczęstszych błędów przy tworzeniu i przekazywaniu informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych (tzw. klauzul informacyjnych RODO),
• JST a media społecznościowe w kontekście ochrony danych osobowych i dóbr osobistych; kwestie autorskoprawne: kwestie prawne związane z prowadzonym fanpagem i profilami w innych mediach społecznościowych, ochrona wizerunku osób trzecich,
• Wybrane aspekty związane z powierzeniem przetwarzania danych: Identyfikacja powierzenia przetwarzania, o czym nie można zapominać decydując się na powierzenie przetwarzania danych, w jaki sposób zweryfikować podmiot przetwarzający (tzw. preaudyt), Umowa powierzenia przetwarzania – wybrane zagadnienia, utrata statusu podmiotu przetwarzającego,
• RODO a dostęp do informacji publicznej — relacja między przepisami.

Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online

25 maja 2020 r. i 4 czerwca 2020 r.

Prowadząc szkolenie: Piotr Sperczyński

 

Tematyka szkolenia:

Aktualny stan prawny – rok 2020 /25 maja 2020 r./
1. Stan epidemii a zamówienia publiczne.
2. Przygotowanie do postępowania – ustalenie wartości zamówienia.
3. Elektronizacja zamówień – wymagania i obowiązki.

Zmiany w przepisach podatkowych istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego, które weszły w życie w 2019 roku i tych wchodzących w 2020 roku

Zmiany w przepisach podatkowych istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego, które weszły w życie w 2019 roku i tych wchodzących w 2020 roku
Boguchwała, 24 stycznia 2020 r.
• liczba uczestników: 48 osób
• prowadzący: Tomasz Rzepa /JS Doradcy Sp. z o.o., spółka doradztwa podatkowego/

Szkolenie dla przewodniczących organów stanowiących (rad gmin, miast i powiatów) w zakresie ich uprawnień i obowiązków oraz trybu i zasad organizowania sesji

 

Szkolenie dla przewodniczących organów stanowiących (rad gmin, miast i powiatów) w zakresie ich uprawnień i obowiązków oraz trybu i zasad organizowania sesji
21 marca 2019 r., Boguchwała
• Liczba uczestników: 50 osób
• Prowadzący: mgr Wiesław Durda