Nabory wniosków w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rzeszów, 29 lutego 2024 r. – online


Prezentacja:
1. Prezentacja_DPR INWESTYCJA A1.3.1 _29.02.2024pdf ico


Przydatne linki:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a131-wdrozenie-reformy-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-wsparcie-dla-gmin/

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konsultacje-inwestycji-w-ramach-reformy-planowania-przestrzennego

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konsultacje-dotyczace-dokumentacji-konkursowej-na-szkolenia-dla-planistow-i-urbanistow-w-ramach-kpo