ZARZĄD PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
III KADENCJI

 

Przewodniczący Zarządu  
Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Robert Choma - Prezydent Przemyśla
Robert Godek - Starosta Strzyżowski
Sekretarz Zarządu  
Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas
Skarbnik Zarządu  
Maria Kurowska - Burmistrz Miasta Jasła
Członkowie Zarządu  
1. Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn
2. Zbigniew Blecharczyk / funkcję pełni od 11 czerwca 2008 r./ - Wójt Gminy Dubiecko
3. Bolesław Bujak - Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce
4. Andrzej Chrabąszcz - Starosta Mielecki
5. Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławski
6. Marek Ćwiąkała - Wójt Gminy Jasienica Rosielna
7. Jan Dziubiński - Prezydent Miasta Tarnobrzega
8. Marek Górak - Burmistrz Miasta i Gminy Dukla
9. Janusz Magoń - Burmistrz Miasta Przeworska
10. Józef Majkut - Wicestarosta Leżajski
11. Józef Michalik - Starosta Lubaczowski
12. Julian Ozimek - Burmistrz Miasta i Gminy Nisko
13. Zuzanna Paduch / funkcję pełni od 11 czerwca 2008 r./ - Wójt Gminy Grębów
14. Jan Rajchel - Burmistrz Miasta i Gminy Rymanów
15. Zbigniew Sawiński - Wójt Gminy Solina
16. Kazimierz Szczepański - Burmistrz Miasta i Gminy Tyczyn

 

W latach 2007 - 2008 funkcję Członka Zarządu III kadencji pełniły również

 

1. Zofia Lekka /† 12 04.2008 r./ - Wójt Gminy Krzywcza
2. Maria Ragan - Wicestarosta Stalowowolski