KOMISJA REWIZYJNA
PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
VI KADENCJI
2018 - 2023

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Marcin Kut - Wójt Gminy Wiśniowa
Sekretarz Komisji Rewizyjnej  
Teresa Brzeżawska – Juszczak - Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Członkowie Komisji Rewizyjnej  
1. Albert Hawrylak - Wójt Gminy Wielkie Oczy
2. Tomasz Matuszewski - Burmistrz Miasta Sanoka
3. Marek Mazur - Burmistrz Baranowa Sandomierskiego