Boguchwała, 1 grudnia 2023 r.
• Liczba uczestników – 17 osób
• Prowadząca: dr Małgorzata Borowik

Tematyka szkolenia:
1. Istota inwentaryzacji w kontekście rachunkowości
2. Weryfikacja nakładów inwestycyjnych
3. Błędna wycena majątku trwałego – wpływ na prezentację wartości w bilansie jednostki:
4. Inwentaryzacja rozrachunków a wartość należności w księgach rachunkowych
5. Inwentaryzacja materiałów oraz wycena materiałów na dzień bilansowy
6. Ujęcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych na dzień inwentaryzacji i dzień bilansowy
7. Błędy istotne i nieistotne – ujęcie w księgach rachunkowych
8. Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych a rozliczenie inwentaryzacji
9. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
10. Najczęściej popełniane błędy, które mają wpływ na rzetelność ksiąg rachunkowych – informacje o wynikach organów kontrolnych
11. Odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu ustawy o rachunkowości

 

Zdjęcia: PSST