Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw z 2023 r. w zakresie nabywania prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych - zadania organów samorządu terytorialnego

Rzeszów, 9 listopada 2023 r.

• Liczba uczestników: 24 osoby
• Prowadzący: Bartosz Uliasz – Radca prawny z kancelarii AXELO Ostrowski Domagalaski i Wspólnicy spółka komandytowa

Tematyka Szkolenia:
1. Omówienie zagadnień wstępnych: nieruchomość gruntowa, nieruchomość zabudowana i niezabudowana, podstawy prawne ustanowienia użytkowania wieczystego, ustanowienie i wygaśniecie użytkowania wieczystego; essentialia negotii (elementy przedmiotowo istotne) umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego, działalność gospodarcza według ustawy o przedsiębiorczości, pomoc publiczna - warunki limity.
2. Przestawienie i omówienie powodów wprowadzenia Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2023 r. oraz ich wpływu na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, zmiany trwałe i przepisy epizodyczne.
3. Nowe zasady prowadzenia rokowań z wieczystym użytkownikiem w przedmiocie sprzedaży na jego rzecz nieruchomości gruntowej (forma pisemna).
4. Przesłanki negatywne i ograniczenia ustawowe w zakresie „wykupu” nieruchomości przez wieczystych użytkowników.
5. Nowe obowiązki organów stanowiących w sprawie ustalenia zasad i wytycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich wieczystych użytkowników; przedstawienie propozycji kształtowania treści uchwały lub zarządzenia w oparciu o treść znowelizowanych przepisów.
6. Ustalanie cen sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz jej użytkowników wieczystych – nowe zasady.
7. Pomoc publiczna w zakresie zbywania nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – dopłaty ze strony kupującego.
8. Charakter roszczenia wieczystego użytkownika o sprzedaż nieruchomości, etapy postępowania.
9. Uchwała rady lub sejmiku w przedmiocie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w trybie realizacji żądania. Przedstawienie wymogów nowelizacji oraz propozycji kształtowania treści tego aktu.

 

Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST