30 września 2016 r., Boguchwała,

Gmina i jej jednostki organizacyjne jako jeden  podatnik - centralizacja rozliczeń VAT /aspekty praktyczne/,
• liczba uczestników: 55 osób /władze oraz pracownicy JST/
• prowadzący: Tomasz Rzepa oraz Tomasz Dereszewski z firmy doradczej KPMG Tax M. Michna Sp. k.

• tematyka:
1.    Jednostki organizacyjne gminy i gmina jako jeden podatnik – wprowadzenie.
2.    Projekt tzw. ustawy centralizacyjnej – szczegółowe omówienie aktualnej wersji projektu.
3.    Jak wdrożyć centralizację rozliczeń w gminie:
a)    Praktyczne aspekty analiz jednostek i zasad opodatkowania wykonywanych przez nie czynności /jak przeprowadzić analizę/,
b)    Omówienie przykładowej procedury rozliczeń i obiegu dokumentów, ochrona przed odpowiedzialnością KKS oraz pozostałe kwestie istotne dla wdrożenia centralizacji VAT /jak przygotować procedurę/.

 

Zdjęcia: PSST