Krajobraz VAT po centralizacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Boguchwała k/Rzeszowa 25 kwietnia 2017r.