25 maja 2020 r. i 4 czerwca 2020 r.

Prowadząc szkolenie: Piotr Sperczyński

 

Tematyka szkolenia:

Aktualny stan prawny – rok 2020 /25 maja 2020 r./
1. Stan epidemii a zamówienia publiczne.
2. Przygotowanie do postępowania – ustalenie wartości zamówienia.
3. Elektronizacja zamówień – wymagania i obowiązki.

4. Prowadzenie postępowania – warunki udziału w postępowaniu/wykluczenia.
5. Badanie i ocena ofert – czynności i obowiązki.
6. Obowiązki w zakresie umów o pracę / wymagania RODO – jaki mechanizm weryfikacji?
7. Realizacja umowy – ryczałt a wynagrodzenie kosztorysowe.
8. Zmiany w umowach – praktycznie.
9. Odbiór przedmiotu zamówienia – jak dokładnie i szczegółowo?

Nowy stan prawny w roku 2021 /4 czerwca 2020 r./

1. Wprowadzenie. Analiza aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem roku 2021.
2. Zamówienia publiczne – definicja zamawiającego, wykonawcy, zamówień publicznych.
3. Zamówienia publiczne wyłączenie z obowiązku stosowana ustawy pzp.
4. Wartość zamówienia – zasady obliczenia.
5. Zamówienia bagatelne – kolejne kroki postępowania (50 000 – 130 000 zł).
5. Zasady stosowania przepisów i regulacji wewnętrznych.
6. Zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych wg nowego stanu prawnego – schemat
i czynności.
9. Punkty kluczowe, na które należałoby zwrócić uwagę.
10. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień publicznych. Udostępnienie uczestnikom możliwości uzyskania dodatkowych materiałów ze szkolenia w postaci elektronicznej.

 

Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Zamówienia publiczne w roku 2020 i 2021 – szkolenie online
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST