Rzeszów, 26 maja 2022 r.
Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest corocznie 27 maja. Został ustanowiony przez Sejm w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10–lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.
Uroczyste obchody Dnia Samorządu Terytorialnego na Podkarpaciu rozpoczęła uroczysta msza święta pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Jana Wątroby ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w Kościele farnym w Rzeszowie.
Po jej zakończeniu, pierwszy raz od 2019 r., przedstawiciele podkarpackich samorządów przeszli w barwnej paradzie do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Uroczystość była okazją do nagrodzenia Odznaką Honorową Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych podkarpackich samorządowców. Odznaki, z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Honorowego Przewodniczącego Zarządu PSST Zygmunta Cholewińskiego, odebrali:

Złota Odznaka Honorowa
• Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki /odznakę przyznano na ręce Pani Wojewody za wzorową organizację służb ratowniczych, mundurowych i cywilnych Województwa Podkarpackiego oraz opiekę i pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy/

Srebrna Odznaka Honorowa
• Magdalena Kłak Sekretarz Biura PSST,
• Marek Andruch Starosta Bieszczadzki,
• Paweł Baj Burmistrz Głogowa Małopolskiego,
• Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa /odznakę przyznano na ręce Prezydenta dla Społeczności Miasta Rzeszowa za wsparcie, opiekę i zaangażowanie w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy/,
• Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla  /odznakę przyznano na ręce Prezydenta dla Społeczności Miasta Przemyśla za wsparcie, opiekę i zaangażowanie w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy/,
• Krzysztof Grad Wójt Gminy Chmielnik,
• Marek Iwasieczko Wójt Gminy Medyka,
• Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła,
• Władysław Pelczar Radny Gminy Korczyna,
• Henryk Rak Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaśle,
• Krzysztof Sobejko Wójt Gminy Leżajsk,
• Zenon Swatek Starosta Lubaczowski,
• Bogdan Szylar Wójt Gminy Radymno /odznakę przyznano na ręce Prezydenta dla Społeczności Gminy Radymno za wsparcie, opiekę i zaangażowanie w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy/.

Odznaka Honorowa PSST (srebrna lub złota) stanowi zaszczytną formę wyróżnienia i podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju samorządności na poziomie lokalnym i(lub) regionalnym.
Podczas DST 2022 wręczone zostały również nagrody 22 edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa. Statuetki dla najlepszego wójta, burmistrza i starosty wręczyli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Prezes Centrum Promocji Biznesu, Kurator Konkursu Paweł Zając.
Laureatem w kategorii gminy została Gmina Kuryłówka – Wójt Agnieszka Wyszyńska
Laureatem w kategorii miasta została Gmina Kolbuszowa – Burmistrz Jan Zuba
Laureatem w kategorii powiaty został Powiat bieszczadzki – Starosta Marek Andruch

Nagrody Specjalne:
Inwestycja roku
Powiat Jasielski
Rewitalizacja roku
Gmina Olszanica
Gmina przyjazna przedsiębiorcom
Gmina Żyraków
Dobre miejsce zamieszkania
Gmina Trzebownisko
Samorząd przyjazny rodzinie
Gmina Tryńcza
Opieka wczesnorozwojowa i senioralna
Powiat Jarosławski
Ekologiczna gmina
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Samorząd przyjazny energii
Gmina Wojaszówka
Dziedzictwo kulturowe
Gmina Markowa
Sport, turystyka, rekreacja
Gmina Czarna
Jednostki Samorządu Terytorialnego w sieci Internet
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Gmina Tuszów Narodowy
Powiat Rzeszowski
Wyróżnienie honorowe: „Sołtys Roku”
Tadeusz Stefanik – Sołtys Przybówki
 
Kapituła w uznaniu za zaangażowanie w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, przyznała szczególne wyróżnienie dla Miasta Przemyśla.
Patronat Honorowy nad Konkursem sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki.

Laureatem  piątej edycji konkursu Podkarpacki Samorządowiec Bliski Rodzinie za aktywne działania z zakresu wsparcia i pomocy rodzinom, które przynoszą istotne i trwałe efekty dla społeczności lokalnej  został  Krzysztof Sobejko Wójt Gminy Leżajsk. Honorowy certyfikat „podkarpacki samorządowiec bliski rodzinie – amicus familiae” wręczyła Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.
Miłym akcentem uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego były podziękowania dla firm i instytucji współpracujących z podkarpackimi samorządami oraz Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych.
Przewodniczący Zarządu PSST Władysław Ortyl złożył, na ręce Pani Ewy Stachury – Kruszewskiej  Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, specjalne życzenia z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Galę uświetnił Koncertu uczniów – stypendystów - Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. Uczniowie, którzy wystąpili, są stypendystami Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Program ten jest w całości finansowany z budżetu  Samorządu Województwa Podkarpackiego. W jego ramach Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne lub naukowe oraz nagrody pieniężne.
Wykład pt. „Kierunki rozwoju samorządu terytorialnego we współczesnej Europie” zaprezentowała dr hab. Agnieszka Pawłowska prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Linki do relacji z uroczystości:
https://www.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci/rocznice-i-obchody/dzien-samorzadu-terytorialnego
https://nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com/

Listy:

1. Burmistrz MiG Kańczugapdf ico
2. Grzegorz Świetlik - Przewodniczący SGRP-ZMpdf ico
3. Jan Warzecha - poseł na Sejm RPpdf ico
4. Kazimierz Gołojuch - Poseł na Sejm RPpdf ico
5. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowiepdf ico
6. Krzysztof Sobolewski - Poseł na Sejm RPpdf ico
7. Mieczysław Janowskipdf ico
8. Piotr Uruski - Poseł na Sejm RPpdf ico
9. Tomasz Poręba - Poseł do Parlamentu Europejskiegopdf ico
10. Jubileusz 30-lecia TUWpdf ico

 

Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2022
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST