Rzeszów, 30 maja 2023 r.
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
goście: podkarpaccy parlamentarzyści, Wojewoda Podkarpacki, Prezydium Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z Radnymi Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Zarządem Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele służb mundurowych z województwa podkarpackiego, Duszpasterze Samorządów Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej, Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z samorządami, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, przewodniczący rad, radni oraz pracownicy samorządowi z całego Podkarpacia, Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy Urzędów, Instytucji oraz Funduszy funkcjonujących na terenie Województwa Podkarpackiego, stypendyści „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia” wraz z opiekunami.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Farnym w Rzeszowie w intencji podkarpackich samorządów pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jana Wątroby, z udziałem Duszpasterzy Samorządów Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Zamojsko – Lubaczowskiej oraz Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Po nabożeństwie samorządowcy w barwnym pochodzie, który poprowadziła orkiestra dęta z Gniewczyny Łańcuckiej /Gmina Tryńcza/, przeszli do Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Konferencję z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego otworzył, utworem Fale Dunaju,  Kwartet smyczkowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu.
Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
W imieniu podkarpackich Parlamentarzystów życzenia dla samorządowców przekazał Poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta.
Po słowach życzeń nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia odznaczeń dokonała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.
Za zasługi dla samorządu terytorialnego w Polsce złotym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna, Zygmunt Frańczak – Burmistrz Dynowa, Wojciech Zając – Radny Województwa Podkarpackiego oraz Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski. Srebrnym krzyżem zasługi odznaczono Roberta Petkę – zastępcę Wójta Gminy Olszanica oraz Józefa Piątka – Wójta Gminy Mielec. Za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej brązowym krzyżem zasługi odznaczony został Janusz Skotnicki – Burmistrz Tyczyna. Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczona została Magdalena Kłak – Sekretarz Biura Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Siódmy raz wręczone zostały również nagrody w Konkursie PODKARPACKI SAMORZĄDOWIEC BLISKI RODZINIE – AMICUS FAMILIAE. Za aktywne działania z zakresu wsparcia i pomocy rodzinom, które przynoszą istotne i trwałe efekty dla społeczności lokalnej laureatami konkursu zostali: Witold Darłak – Starosta Ropczycko – Sędziszowski, Ryszard Jędruch – Wójt Gminy Tryńcza oraz Szymon Stapiński - Burmistrz Brzozowa.
Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych wyróżnił Odznakami Honorowymi  Stowarzyszenia samorządowców, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju samorządności na poziomie lokalnym i regionalnym. Złotą Honorową Odznakę otrzymał Jerzy Sudoł – Starosta Tarnobrzeski pracujący w samorządzie już od siedmiu kadencji. Srebrną Honorową Odznaką odznaczeni zostali: Robert Bednarz – Starosta Niżański, Członek Zarządu PSST VI kadencji, Grzegorz Dominik – Burmistrz Miasta i Gminy Narol, Albert Hawrylak – Wójt Gminy Wielkie Oczy, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia VI kadencji, Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza, Członek Zarządu PSST V i VI kadencji oraz Tomasz Jabłoński – Wójt Gminy Stary Dzików.
Ważną częścią uroczystości DST 2023 było wręczenie jednorazowego stypendium NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA. Stypendium, a we wcześniejszych latach nagrody, są jedną z form realizacji postanowień deklaracji programowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „...Samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu sprawować będą mecenat nad wychowaniem i kształceniem młodzieży, promować będą młodzież szczególnie uzdolnioną oraz wszystkie działania kształtujące społeczną aktywność dzieci i młodzieży w duchu poszanowania polskiej tradycji oraz ideałów demokracji...”
W związku z okresem pandemii i prowadzeniem nauki zdalnej w latach 2020 – 2022 nagroda ta nie była przyznawana.
W tym roku ponownie Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych wrócił do nagradzania najzdolniejszej podkarpackiej młodzieży. Jednorazowe stypendium otrzymało 23 uczniów, po jednym z każdego powiatu oraz miast na prawach powiatu z województwa podkarpackiego.
Na zakończenie uroczystości wręczono nagród w XXIII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której kuratorem od 2020 r. jest Paweł Zając Prezes Centrum Promocji Biznesu.
Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. Mecenasem Konkursu był AXELO Prawo i Podatki.
Partnerem biznesowym Dnia Samorządu Terytorialnego było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
Partnerem biznesowym Konkursu PNS był Przyjazna Polska Centrum Biznesu i Samorządu.

Laureatem w kategorii Gminy została Gmina Hyżne – Wójt Bartłomiej Kuchta
Laureatem w kategorii miasta jest Gmina i Miasto Ulanów – Burmistrz Stanisław Garbacz
Laureatem w kategorii powiaty jest Powiat Przeworski – Starosta Bogusław Urban

Podkarpacka Nagroda Samorządowa - lista laureatów i wyróżnionych:
https://nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com/laureaci-podkarpackiej-nagrody-samorzadowej-2023-lista/

Relacje z uroczystości:
Centrum Promocji Biznesu
https://nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
https://www.podkarpackie.pl/index.php/sam-terytorialny/aktualnosci/dzien-samorzadu-terytorialnego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/obchody-dnia-samorzadu-terytorialnego-3

TVP 3 Oddział Rzeszów
https://rzeszow.tvp.pl/70210985/plebiscyt-podkarpackiej-nagrody-samorzadowej-rozstrzygniety

Listy:
1. List Posła do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej
2. List Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca

 

Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego 2023
Previous Next Play Pause

Zdjęcia: Tadeusz Poźniak, PSST