XXIII Dożynki Województwa Podkarpackiego,
Sonina, 27 sierpnia 2023 r.
Tegoroczne XXIII Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone z XL Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej oraz Dożynkami Gminy Łańcut, rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji podkarpackich rolników sprawowana w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie.
Przybyli do Soniny rolnicy, wspólnie  z władzami województwa podkarpackiego, przedstawicielami parlamentu, rządu, radnymi województwa, powiatów, miast i gmin, samorządowcami, przedstawicielami firm i instytucji współpracujących oraz przedstawicielami służb mundurowych, dziękowali Bogu za tegoroczne zbiory.
Dożynki wojewódzkie objął Patronatem Narodowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.  

Oprawę muzyczną mszy świętej prowadziła Orkiestra Dęta z Wysokiej oraz Chór Parafialny Camerata z Soniny.
Wystawione zostały również poczty sztandarowe Województwa Podkarpackiego, Powiatu Łańcuckiego oraz OSP w Soninie.
Starostami tegorocznych Dożynek byli Teresa i Tadeusz Kaszyca – rolnicy z Soniny.
Uroczystej mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski.
Podczas uroczystej mszy dziękczynnej za zebrane plony arcybiskup poświęcił 60 wieńców przywiezionych do Soniny przez rolników z różnych części Podkarpacia. Po jej zakończeniu grupy dożynkowe, wraz z przybyłymi na uroczystość gośćmi, w barwnym korowodzie przeszły na miejsce świeckich uroczystości /Stadion SAWA w Soninie/, gdzie rozpoczął się obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Ludowego Sonina.
Po prezentacji obrzędu słowa wdzięczności za rolniczy trud skierowali do zebranych: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Małgorzata Jarosińska Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która odczytała również list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr. Za ciężką pracę na roli, trud i poświęcenie dziękował rolnikom Poseł ziemi łańcuckiej Kazimierz Gołojuch. Odczytał także listy skierowane do podkarpackich rolników przez Elżbietę Witek Marszałka Sejmu RP oraz Roberta Telusa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Listy do uczestników dożynek przesłali również: prof. Tomasz Grodzki Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Chróścikowski Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Bakun Prezydent Przemyśla.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości dożynkowych Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z gośćmi przekroił chleb – symbol dożynek. Następnie, poświęconym przez arcybiskupa chlebem, częstowani zostali wszyscy uczestnicy tego rolniczego święta.
Obecni na dożynkach goście obejrzeli prezentację dawnego sposobu młócenia zboża przy pomocy młockarni, która odbyła się na płycie stadionu.
Współorganizatorami Dożynek była Archidiecezja Przemyska, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Gmina Łańcut, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie.
Partnerami Dożynek byli: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Polska Grupa Energetyczna Obrót. S.A., Województwo Podkarpackie oraz Bank Spółdzielczy w Łańcucie.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich grup wieńcowych, które przybyły do Soniny z rożnych zakątków Podkarpacia. Dziękujemy za Wasz trud w przygotowaniu wieńców i ich piękną prezentację.
Dziękujemy Dyrektorowi Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz pracownikom Ośrodka Kultury w Soninie za organizację tak dużej uroczystości.
Wielkie słowa podziękowania kierujemy do Sołtysa Soniny Barbary Czechowicz oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację i obsługę przybyłych do Osobnicy delegacji wieńcowych i gości.
Dziękujemy wszystkim strażakom i policjantom, zaangażowanym przy zabezpieczeniu uroczystości.
Szczególne podziękowania przekazujemy Proboszczowi sonińskiej parafii księdzu Władysławowi Dubielowi Duszpasterzowi Rolników Archidiecezji Przemyskiej za pomoc, wsparcie i niegasnący optymizm.


Listy:


List Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejpdf ico

List prof. Tomasza Grodzkiego Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiejpdf ico
List Elżbiety Witek Marszałka Sejmu RPpdf ico
List Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrówpdf ico
List Roberta Telusa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsipdf ico
List Andrzeja Bentkowskiego Marszałka Województwa Świętokrzyskiegopdf ico
List Wojciecha Bakuna Prezydenta Przemyślapdf ico
List Jerzego Chrościkowskiego Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsipdf ico
List Dariusza Bożka Prezydenta Miasta Tarnobrzegapdf ico


Zdjęcia i materiały z Dożynek dostępne są również na:


https://www.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci/rocznice-i-obchody/podkarpackie-swieto-plonow

https://rzeszow.tvp.pl/72298088/27082023-1830 Aktualności od 4,45 min.
https://przemyska.pl/2023/08/27/sonina-xl-dozynki-archidiecezji-przemyskiej/
https://sonina.przemyska.pl/2023/08/29/dozynki/
oraz w mediach społecznościowych /facebook/ województwa podkarpackiego „Podkarpackie – Serwis Samorządu Województwa” https://www.facebook.com/podkarpackie.samorzad?locale=pl_PL
i Gminy Łańcut https://www.facebook.com/gminalancut/?locale=pl_PL

 

Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Wieńce
Wieńce
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Wieńce
Wieńce
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Wieńce
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Uczestnicy XXIII Dożynek Województwa Podkarpackiego
Previous Next Play Pause

 Zdjęcia: PSST