SPOTKANIE ZARZĄDÓW OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH (OPOS) W NOWEJ SOLI
Nowa Sól/Zielona Góra, 15 – 16 września 2023 r.
15 września 2023 r., w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, odbyło się ważne spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS).
W czasie spotkania, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) oficjalnie przejęło prezydencję OPOS od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST).
W obecności Marka Cebuli, prezesa ZGWL, oraz Marka Ćwiąkały, Dyrektora Biura PSST, dokonano symbolicznego przekazania władzy. Wydarzenie to miało szczególny charakter, również ze względu na jubileusz 10-lecia OPOS, który został poprzedzony prezentacją Marka Cebuli, ukazującą działania i osiągnięcia organizacji przez dekadę.
Spotkanie uświetniły wystąpienia zaproszonych gości, w tym Senatora RP Wadima Tyszkiewicza, byłego prezesa ZGWL oraz jednego z inicjatorów powstania OPOS. Głos zabrali również Natalia Walewska - Wojciechowska, była dyrektor biura ZGWL, Łukasz Filipiak, były dyrektor biura SGiPW, a także Sławomir Wojciechowski, ekspert ZGWL w zakresie spraw obywatelskich.
Kluczowym momentem spotkania było odnowienie porozumienia o współpracy Regionalnych Organizacji Samorządowych oraz podjęcie uchwały nr 01/2023 dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli OPOS do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W tym kontekście zaszczyt reprezentowania OPOS w Komisji przypadł członkowi Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Adamowi Neumannowi, Prezydentowi Gliwic oraz Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jackowi Gurszowi, Burmistrzowi Chodzieży.
Dyskusje na tematy legislacyjne prowadził m.in. Witold Magryś, dyrektor biura ŚZGiP, omawiając najnowsze zmiany w ustawodawstwie. Ważne aspekty związane z modernizacją oświetlenia dróg publicznych oraz programem „Rozświetlamy Polskę” przedstawił Wojciech Wąchała, Wójt gminy Bobrowice, ZGWL.
Podczas spotkania podjęto także decyzje organizacyjne dotyczące przyszłych działań OPOS, w tym planowanego przekazania prezydencji w styczniu 2024 roku.
Spotkanie Zarządów OPOS w Nowej Soli stanowiło istotne wydarzenie dla samorządów z całego kraju, umacniając współpracę i jedność w dążeniu do realizacji wspólnych celów.

Krótka informacja o OPOS:


Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz JST. Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem będzie łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych.
Do pierwszego spotkania podmiotów zainteresowanych koordynacją działań, doszło z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski we wrześniu 2012 roku, a oficjalne porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 roku. Aktualnie wśród sygnatariuszy jest 9 organizacji zrzeszających 868 miast i gmin w Polsce, stanowiąc największą organizację w Polsce.

Organizacje zrzeszone w OPOS:

- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
- Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
- Związek Gmin Lubelszczyzny,
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich,
- Związek Gmin Pomorskich,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
- Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Podstawową wartością porozumienia jest zjednoczenie wysiłków oraz specjalizacja i ukierunkowanie poszczególnych podmiotów na konkretną problematykę. Takie działanie pozwala osiągnąć najlepsze efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i propozycji rozwiązań legislacyjnych, które wyrażają opinię większości samorządów w kraju. Tak zintegrowane i zjednoczone środowisko, jest skutecznym partnerem do rozmów z regionalnymi i centralnymi instytucjami podejmującymi decyzje.

Prezentacja:

https://we.tl/t-fcWSQAH4C4

https://lubuskiegminy.pl/spotkanie-zarzadow-opos-przejecie-prezydencji-przez-zgwl-i-odnowienie-porozumienia/

 

Zdjęcia: PSST