Rzeszów, 7 czerwca 2024 r.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

goście: podkarpaccy parlamentarzyści, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Zarządem Województwa, przedstawiciele służb mundurowych z podkarpacia, Duszpasterze Samorządów Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej, Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej na czele z Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z samorządami, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, przewodniczący rad, radni oraz pracownicy samorządowi z całego Podkarpacia, Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy Urzędów, Instytucji oraz Funduszy funkcjonujących na terenie Województwa Podkarpackiego, stypendyści „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia” wraz z opiekunami.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji podkarpackich samorządów pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jana Wątroby, z udziałem Duszpasterzy Samorządów Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Zamojsko – Lubaczowskiej oraz Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Po nabożeństwie w Rzeszowskiej Farze samorządowcy, prowadzeni  przez Dziewczęcą Orkiestrę Szałamistek i Mażoretek „INCANTO”, przeszli do Wojewódzkiego Domu Kultury  w Rzeszowie.
Konferencję z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczął utwór Rise and shine z repertuaru Roberta Glaspera w wykonaniu formacji Why.Not.Trio /Tomasz Jachym piano, Jakub Kozłowski bas i Jakub Madejowski perkusja/.
Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. W swoim wystąpieniu podkreślił, że  tegoroczne obchody mają szczególny wymiar dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, ponieważ w tym roku obchodzi on jubileusz 25-lecia istnienia.
Po wystąpieniu Marszałka głos zabrał J.E. ks. bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który podziękował Władysławowi Ortylowi za troskę o dobro podkarpackiej społeczności. Następnie, wspólnie z ks. dr. Piotrem Potyrałą Dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej, wręczyli Marszałkowi statuetkę Miłosierny Samarytanin.
Wręczono również honorowe Odznaki Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów terytorialnych, które stanowią zaszczytną formę wyróżnienia i podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju samorządności na poziomie lokalnym i(lub) regionalnym. Podczas uroczystości złotą Odznakę Honorową PSST otrzymał Jacek Rożek Wicestarosta Tarnobrzeski VI kadencji, członek Zarządu PSST VI kadencji. Srebrną odznaką uhonorowany został Mariusz Bałaban Wójt Gminy Besko, członek Zarządu PSST VI kadencji.

Ważną częścią uroczystości DST 2024 było wręczenie jednorazowego stypendium NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA. Stypendium, a we wcześniejszych latach nagroda, jest jedną z form realizacji postanowień deklaracji programowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „...Samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu sprawować będą mecenat nad wychowaniem i kształceniem młodzieży, promować będą młodzież szczególnie uzdolnioną oraz wszystkie działania kształtujące społeczną aktywność dzieci i młodzieży w duchu poszanowania polskiej tradycji oraz ideałów demokracji...”. Jednorazowe stypendium otrzymało 25 uczniów, po jednym z każdego powiatu oraz miast na prawach powiatu z województwa podkarpackiego.
Z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do UE wykład pt. „Czy podkarpackie jst wykorzystały szanse na rozwój jaką dały środki Unii Europejskiej? wygłosiła Małgorzata Jarosińska – Jedynak Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Podczas uroczystości wręczono również nagrody w XXIV edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
Laureatami nagrody zostali:
•    w kategorii Gminy: Wójt Gminy Kamień Ryszard Bugiel
•    w kategorii Miasta: Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol
•    w kategorii Powiaty: Starosta Niżański Robert Bednarz
•    w kategorii Inwestycja Roku - Gmina: Gmina Niebylec za budowę budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu
•    w kategorii Inwestycja Roku - Powiat: Powiat Leżajski za przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Grodzisko-Giedlarowa w km 6+660 - 10+450
•    wyróżnienie honorowe dla sołtysa roku województwa podkarpackiego: najlepszą sołtyską Roku została Pani Danuta Sujdak - Sołtys Góry Motycznej.
Organizatorem Podkarpackiej Nagrody Samorządowej jest Centrum Promocji Biznesu.
Podczas gali uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu Ewa Siembida – Jachym & Why.Not.Trio, który zaprezentował utwory podkarpackich muzyków, m.in. Katarzyny Sobczyk i Tadeusza Nalepy.

Partnerem wydarzenia było Województwo Podkarpackie
Partnerem biznesowym Dnia Samorządu Terytorialnego było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

 

Zdjęcia: PSST