Galeria

Dzień Samorządu Terytorialnego 2011 (2011-05-28) VIII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej (2011-05-11) Prezentacja projektu Ustawy o "Wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województwa oraz o zmianie niektórych ustaw" (2011-04-18) Szkolenie: Problemy opodatkowania niektórych nieruchomości komunalnych (2011-04-04) Spotkanie Noworoczne 2011 (2011-01-13) XVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych (2010-10-11) X Dożynki Województwa Podkarpackiego (2010-08-29) Spotkanie noworoczne (2010-01-19) Dofinansowanie wypoczynku polskich dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa na Ukrainie (2009-09-14) IX Dożynki Województwa Podkarpackiego (2009-08-30) Dofinansowanie wypoczynku młodzieży z Wołowca na Ukrainie (2009-07-04) Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z okolic Czarnobyla na Ukrainie (2009-07-01) Dzień Samorządu Terytorialnego 2009 (2009-05-23) Wizyta laureatów nagrody PSST Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia 2008 w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli (2009-04-27) XVII Podkarpacka - VI Ogólnopolska - Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2009" (2009-04-19) Konferencja Oświatowa "EDUKACJA - DOBREM NARODOWYM" (2009-03-25) Konferencja Regionalna PSST, XVII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia (2009-02-18) I Wojewódzka Konwencja "Samorządność Obywateli w Służbie Bliźniemu i Wspólnocie Lokalnej" (2009-01-28) Spotkanie świąteczno - noworoczne (2009-01-08) Konferencja Regionalna PSST (2008-12-04)