XL Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Boguchwała, 7 października 2020 r.

Podczas obrad XL OZS podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała Nr 4/20 w sprawie regulaminu obrad PSST
- Uchwała Nr 5/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
- Uchwała Nr 6/20 w sprawie udzielenia absolutoriom Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
- Uchwała Nr 7/20 w sprawie przyjęcia nowego członka Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Gościem XL OZS był Paweł Zając – Prezes Centrum Promocji Biznesu, który poinformował uczestników Ogólnego Zgromadzenia o wstępnym terminie rozstrzygnięcia konkursu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”, który planowany jest na 29 października 2020 roku podczas gali w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce k/Rzeszowa. Ponadto pragnąc upamiętnić tegoroczny jubileusz 30-lecia pierwszych wyborów do rad gmin i wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz 20-lecie utworzenia powiatów i województw, tym samym doceniając działalność jst z Podkarpacia podjął inicjatywę wydania Leksykonu „Samorządy Podkarpackie XXX lat (1990 – 2020)”.

Zdjęcia: PSST