XLI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 

XLI Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 
Rzeszów, 26 marca 2021 r. – online. 
Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia było prowadzone w formie online na platformie Microsoft Teams.
Ze względu na brak kworum OZS odbyło się w drugim terminie.
Podczas posiedzenia podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/21 OZ PSST z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2021 r.
Uchwała Nr 2/21 OZ PSST z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2021 r.
Po zakończeniu OZS rozpoczęło się spotkanie podkarpackich samorządów, w którym udział wziął Jerzy Kwieciński – Wiceprezes Zarządu Pekao S.A. prezentując uczestnikom temat „Infrastrukturalne projekty komunalne szansą na pobudzenie gospodarki” oraz Agnieszka Pietkun - Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Pekao SA i dr Sławomir Listkiewicz – Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Projektów Sektora Publicznego.
W spotkaniu uczestniczyli również Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU S.A., Rafał Kiliński – Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, Sebastian Wiatr - Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW oraz Katarzyna Jezierska – Stencel – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych, którzy przedstawili kompleksową propozycję ubezpieczeń Grupy PZU dla podkarpackich samorządów.

Prezentacje:
1.Portfolio produktowe PZU Życie SApdf ico
2.TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnychpdf ico

 

Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Uczestnicy XLI Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Prezentacja - TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Prezentacja - TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Prezentacja - Bank Pekao
Prezentacja - Bank Pekao
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST
 
XL Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 

XL Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Boguchwała, 7 października 2020 r.

Podczas obrad XL OZS podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała Nr 4/20 w sprawie regulaminu obrad PSST
- Uchwała Nr 5/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
- Uchwała Nr 6/20 w sprawie udzielenia absolutoriom Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
- Uchwała Nr 7/20 w sprawie przyjęcia nowego członka Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Konferencja Regionalna PSST, XXXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 

Konferencja Regionalna PSST,
XXXIX Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów,  26 lutego 2020 r.

Konferencja Regionalna PSST
• liczba uczestników: 100 osób
• goście i prelegenci: Maria Kurowska – Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP, Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie wraz z Zastępcą Bogusławem Kidą, Mariusz Bednarz – Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Rzeszowie oraz Jarosław Krzysztofik – koordynator projektu Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim /Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie/.

XXVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, XXXVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 

XXVII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych
 Solina, 29 – 30 maja 2019 r.
XXXVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /29 maja 2019 r./

Podczas Obrad XXXVII OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za okres 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Marcin Kut, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2018 r. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2018 r.

Debata: Gospodarka odpadami – wyzwania stojące przed podkarpackimi samorządami

Debata: Gospodarka odpadami – wyzwania stojące przed podkarpackimi samorządami
 Rzeszów, 9 grudnia 2019 r.


• goście: Podkarpaccy Parlamentarzyści – Ewa Leniart, Wiesław Buż, Kazimierz Moskal, Wicewojewoda Podkarpacki – Lucyna Podhalicz, przedstawiciele samorządów podkarpackich oraz firm i instytucji zajmujących się gospodarką odpadami na terenie województwa podkarpackiego. Gospodarzem debaty był Przewodniczący Zarządu PSST – Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.
• Spotkanie poprowadził Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego a uczestnikami debaty byli: Marta Zajko – Prezes Zarządu „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. w Leżajsku, Jadwiga Szermach – Prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej w Błażowej, Grzegorz Gilewicz – Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy Ostrów oraz Leszek Karski – Ekspert prawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).