XLVIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów, 25 czerwca 2024 r.

We wtorek 25 czerwca 2024 r w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się pierwsze po wyborach samorządowych Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 Najważniejszym punktem XLVIII OZS był wybór nowych władz do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Zarządu PSST został ponownie wybrany Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 

Do Zarządu PSST VII kadencji w głosowaniu tajnym wybrani zostali:

1. Mariusz Bałaban - Wójt Gminy Besko
2. Marek Bańkowski - Wójt Gminy Bukowsko
3. Robert Bednarz - Starosta Niżański
4. Barbara Broź - Starosta Lubaczowski
5. Aleksander Cwynar - Wójt Gminy Markowa
6. Kamil Dziukiewicz - Starosta Jarosławski
7. Paweł Gardy - Wójt Gminy Zaleszany
8. Krzysztof Grad - Wójt Gminy Chmielnik
9. Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica
10. Jacek Grzegorzak - Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko
11. Wiesław Kąkol - Burmistrz Boguchwały
12. Adam Pawłuś - Starosta Jasielski
13. Robert Pędziwiatr - Wicestarosta Tarnobrzeski
14. Grzegorz Półchłopek - Wójt Gminy Korczyna
15. Damian Szubart - Burmistrz Miasta Łańcuta
16. Andrzej Ślipski - Wójt Gminy Czudec
17. Marcin Tarabuła - Wójt Gminy Domaradz
18. Grzegorz Węgrzynowski - Wójt Gminy Chorkówka
19. Agnieszka Wyszyńska - Wójt Gminy Kuryłówka
20. Andrzej Żygadło - Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór prezydium Zarządu PSST nastąpiło na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbyło się zaraz po zakończeniu obrad XLVIII OZS.

 Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia VII kadencji w głosowaniu tajnym wybrani zostali:

1. Rafał Bobala - Wójt Gminy Wojaszówka
2. Tadeusz Handziak - Burmistrz Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem
3. Janusz Krupczak - Wójt Gminy Rakszawa
4. Marcin Kut - Wójt Gminy Wiśniowa
5. Marcin Nazarewicz - Burmistrz Miasta Jarosławia

 

 

 

 

 

 

 

Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nastąpiło na pierwszym posiedzeniu Komisji, które odbyło się również po zakończeniu obrad XLVIII OZS.

Podczas Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjęte zostały uchwały:  
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2023 r. oraz  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2023 r.
Dokonano uroczystego podziękowania za pracę we władzach Stowarzyszenia VI kadencji dla ustępujących Członków Zarządu PSST oraz Członków Komisji Rewizyjnej PSST poprzez wręczenie im specjalnie przygotowanych listów – dyplomów.
Podczas obrad wystąpiła Pani Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zaprezentowała temat „Krajowy Program Odbudowy /KPO – inwestycje w zrównoważoną Gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”.

 

Zdjęcia: PSST