XXVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych,
 Arłamów, 20 – 21 października 2021 r.

- liczba uczestników: ok. 150 osób
- goście i prelegenci: Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego w osobach Teresy Pamułu, Andrzeja Szlachty i Jerzego Paula, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,  Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w Rzeszowie,  Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Rzeszowie oraz Alicja Wosik – Majewska – Kierownik Biura Oddział w Rzeszowie Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA. Ministerstwo Finansów reprezentował Łukasz Czernicki – Główny Ekonomista Ministerstwa.

W samorządowym spotkaniu wzięli udział również przedstawicieli firm i instytucji współpracujących z samorządami reprezentujący m.in. Polską Grupę Energetyczną Obrót S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Robotics Smart Solutions Sp. z o.o. oraz Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

- tematyka:

- Propozycje rozwojowe dla samorządów w Polskim Ładzie
- Wdrażanie tzw. Uchwały antysmogowej w województwie podkarpackim
- Wymogi stawiane przy wydawaniu decyzji środowiskowych dla instytucji samorządowych
- Okres przejściowy w ramach PROW 2014-2020 – informacja o zmianach jakie mają nastąpić w ramach wydłużonego PROW 2014-2020 oraz projektowanego systemu wdrażania Programów w przyszłej perspektywie finansowej
- Inwestycje zabezpieczeń powodziowych będące w realizacji oraz projekty przewidziane do realizacji
- Program PL-BY-UA na lata 2021 – 2027 – założenia, priorytety, alokacje  
- Oferta programowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Zielona transformacja Polski zaprezentowana przez Bank Ochrony Środowiska
- Robotyzacja jako przykład szukania rozwiązań problemów JST – zarządzanie przychodami w gospodarce odpadami komunalnymi
- Koegzystencja człowieka i dużych drapieżników prawnie chronionych na terenie województwa podkarpackiego
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako zabezpieczenie gminy i powiatu
- Wsparcie polskiego banku rozwoju dla sektora JST  - propozycja Banku Gospodarstwa Krajowego
- Jak nowoczesne technologie wpływają na procesy obsługowe na przykładzie PGE Obrót S.A.
- Jak bezpieczny jest Twój urząd? Studium przypadków i zagrożeń


Prezentacje:

1. Polski Ład – Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie.pdf ico
2. Wdrażanie tzw. Uchwały antysmogowej w województwie podkarpackim.pdf ico
3. Wymogi stawiane przy wydawaniu decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla instytucji samorządowych.pdf ico
4. Sytuacje konfliktowe z udziałem zwierząt dzikich objętych ochroną gatunkową. Aspekty prawne podejmowanych działań mające na celu minimalizowanie zagrożeńpdf ico
5. Koegzystencja człowieka i dużych drapieżników prawnie chronionych na terenie województwa podkarpackiego.pdf ico
6. Informacja dotycząca zmian jakie mają nastąpić w ramach wydłużonego PROW 2014-2020 oraz projektowanego systemu wdrażania Programów w przyszłej perspektywie finansowejpdf ico
7. Inwestycje zabezpieczeń powodziowych będące w realizacji oraz projekty przewidziane do realizacji.pdf ico
8. Bank Ochrony Środowiska na drodze do zielonej transformacji Polski.pdf ico
9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako zabezpieczenie gminy i powiatu.pdf ico
10. INTERREG program współpracy transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2021 - 2027pdf ico
11. Robotyzacja jako przykład szukania rozwiązań problemów –JST – zarządzanie przychodami w gospodarce odpadami komunalnymi.pdf ico

 

Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Uczestnicy XXVIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST