XLIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rzeszów, 31 marca 2022 r.

XLIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 31 marca 2022 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas obrad przejęto plan pracy Stowarzyszenia oraz budżet PSST na 2022 r.  
W poczuciu solidarności z dotkniętą rosyjską agresją Ukrainą, Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z naszym Stowarzyszeniem podjął decyzję o uruchomieniu akcji pomocowej, której celem jest wsparcie służb ratunkowych w obwodach partnerskich takich jak Lwowski, Iwano-Frankiwski, Zakarpacki i Tarnopolski. Udzielone wsparcie finansowe zostanie przekazane na zakup niezbędnego sprzętu, który następnie trafi do służb ukraińskich. W związku z tym Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło również uchwałę w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy.    
 Następnie Wojciech Bakun – Prezydent Przemyśla, Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka oraz Starosta Lubaczowski Zenon Swatek przekazali uczestnikom spotkania informacje dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy i udzielanej pomocy na terenie ich samorządów.

 

Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLIII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST